HET OOST-EUROPEES ANTI-POPULISME IS OPENLIJKE TERUGKEER NAAR DICTATUUR

    HET OOST-EUROPEES ANTI-POPULISME IS OPENLIJKE TERUGKEER NAAR DICTATUUR

Het woord populisme betekent overal wat anders, maar in de MOE-landen betekent het gewoon: afwijken van de norm is onacceptabel. En dat is oude wijn in nieuwe zakken. Zo hebben die landen nl bijna altijd gefunctioneerd: voor dissidenten is geen plaats: het zit in hun genen: niet alleen 45 jaar ten tijde van het communisme maar ook in de voorgaande autocratieën. (En ja, er zijn individuele uitzonderingen). 

In de Moe-landen ziet men parlementariërs als een overheidsfunctionaris en daarom is er b.v. geen noodzaak om in biografietjes van (Eu)-parlementariërs uit die landen te vermelden voor welke partij men in het parlement zit. Er staat gewoon: parlementariër, zoals men b.v. ook in een bio kan schrijven dat iemand ambtenaar is bij de Rijksoverheid.

Men ziet het parlement – zie b.v. mijn herinnering aan gesprek met DDR parlementariërs in 1970 ) 1 – dus als een van de vele overheidsorganen zoals b.v. ook de rechterlijke macht, de politie of een ministerie, en zelfs de media (!); en verwacht dus dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En net zoals het niet de bedoeling is dat een deel van het leger de verkeerde kant op marcheert, of dat ambtenaren van het ministerie van Milieu gif in de sloot kieperen, net zozeer is het voor veel Moe-landers onacceptabel dat parlementariërs de hoofdlijnen van het beleid niet onderschrijven en b.v. de EU willen verlaten. Democratie heeft in Midden- en Oost Europa dus een heel andere inhoud dan bij ons.

En dus gaat men te keer tegen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in Polen, Hongarije en in West-Europa, en meent men dat Engeland gestraft moet worden voor Brexit. Zoals vroeger mensen die over het IJzeren Gordijn klommen werden neergeschoten en potentiele vluchters en dissidenten werden opgesloten.

En dan is het niet onlogisch dat recent op een congres van Moe-landse aanhangers van de Europese Volkspartij (de Christen Democratische groep in het EU parlement waartoe ook ons CDA behoort) – dat zijn dus mensen die b.v. werken bij de Eu-Commissie of het Eu-Parlement – voorstelden om bij de Eu een afdeling op te richten die alle internet berichten op waarheid moet controleren. Een soort Orwelliaans ministerie van Truth. En alle aanwezige Moe-landers vonden supranationale  censuur een prima idee. Ze hoeven zich ook niet de filosofische vraag te stellen wat waarheid is. Want net zoals in ‘1984’ en in ‘Animal Farm’ zijn voor hen de Eu-ideologie en het Eu-beleid identiek aan De Waarheid: “правда“.

Conclusie: Nexit !!

Nicolette Geveke.

) 1 https://polderland.wordpress.com/2014/11/27/de-ddr-en-oost-berlijn-in-1970/ tiende alinea

Zie ook: Overzicht van Eu-parlementariërs die het vlijtigst de Eu vooruit helpen   http://www.votewatch.eu/blog/for-or-against-how-european-parliamentarians-are-shaping-the-future-of-the-eu/

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  02.05.2017

 

This entry was posted in DEMOCRATIE, EU and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to HET OOST-EUROPEES ANTI-POPULISME IS OPENLIJKE TERUGKEER NAAR DICTATUUR

  1. Pingback: Moeten Christenen over zich heen laten walsen | From guestwriters

Comments are closed.