HET EU-PARLEMENT IS STEEDS MINDER DEMOCRATISCH

  HET EU -PARLEMENT IS STEEDS MINDER DEMOCRATISCH

Sinds 1979 worden de leden van het EuP rechtstreeks door ons gekozen; het is een op de mouw gespeld misverstand dat het EuP of zelfs de totale Eu daardoor democratische legitimiteit zou hebben verworven, dat is alleen al onwaar omdat het allemaal te ver en steeds verder van ons af staat zowel qua politieke mores, cultuur en taal; en ook de afstanden van soms bijna 5000 km helpen niet.   ) 1. ) 2. Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Tagged | Leave a comment

TAAL-RACISME – EEN ANEKDOTE

   TAAL-RACISME – EEN ANEKDOTE

We stonden donderdag met z’n zevenen voor de dichte deur van Spui25 omdat een uurtje eerder per mail het debat bleek te zijn gecanceld. ) 1. Dat was dus rijkelijk (te) laat, want niet iedereen is getrouwd met zijn smartphone. Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Tagged , | Leave a comment

DE VREEMDELINGEN IN HET EU-PARLEMENT

 


   DE VREEMDELINGEN IN HET EU-PARLEMENT

Hoe meer de leden van het EuP te vertellen hebben, des te slechter is het gesteld met onze democratie. Immers: De essentie van democratie is dat besluiten worden genomen door mensen die het regardeert of in modern jargon: door de stakeholders. Daarom hebben we bij ons b.v. de Staten-Generaal, procinciale staten, gemeenteraden en waterschappen.   Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Leave a comment

THE BRUSSELS EFFECT: HOW THE EUROPEAN UNION RULES THE WORLD


“THE BRUSSELS EFFECT: HOW THE EUROPEAN UNION RULES THE WORLD” – boekpresentatie

De Amerikaanse Columbia Law School professor Anu Bradford heeft de theorieën die ze al in 2012 publiceerde over de gewenste en ongewenste invloed van de Eu op de rest van de wereld, verder ontwikkeld in haar nieuwe boek met dezelfde door haar gemunte titel “The Brussels Effect”.   Continue reading

Posted in EU | Tagged | Leave a comment

DE 24 EU TALEN


  DE 24 EU TALEN : EEN  DEMOCRATISCH DEFICIT

Onder het (vroegere) motto: “iedereen moet Eu-parlementariër kunnen worden, zelfs vakbondsmensen” is indertijd besloten om iedere Eu-parlementariër het recht te geven in diens eigen landstaal te oreren en documenten te ontvangen; hoewel dat laatste inmiddels wel wat is beperkt, bij gebrek aan voldoende kundige tolken en vertalers in de kleine talen.

In totaal hebben de huidige 27 landen 24 verschillende talen ingebracht. De Eu heeft inmiddels maar liefst 4300 vertalers en 800 tolken in vaste dienst, dus gemiddeld 188 vertalers en tolken per land en gemiddeld 212  per taal; Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Tagged , | Leave a comment

BERNARD ROUGIER – TERRITOIRES CONQUIS DE L’ISLAMISME

 

BERNARD ROUGIER – TERRITOIRES CONQUIS DE L’ISLAMISME

  Begin dit jaar verscheen  een spraakmakende studie over de ellende in de Franse Banlieues, door de Parijse hoogleraar Bernard Rougier “Territoires conquis de l’islamisme” (bij Puf.com), over door islamisten ingepikte stukken stad. Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

NEDERLAND EN BELGIË STAAN VOL MET WAARSCHUWINGEN TEGEN DE QUASI PERMANENTE BEDREIGINGEN VANUIT DE MENA-REGIO

   NEDERLAND EN BELGIË STAAN VOL MET WAARSCHUWINGEN TEGEN DE QUASI PERMANENTE BEDREIGINGEN VANUIT DE MENA-REGIO

Als contacten tussen Europeanen en moslims een voetbalwedstrijd zouden zijn, dan zou men kunnen zeggen dat de match de afgelopen 1370 jaar volledig op onze helft werd gespeeld en nog steeds wordt gespeeld. In totaal waren er 548 veldslagen in Europa incl. Byzantium en werden tenminste 1,2 miljoen Europeanen tot slaaf gemaakt.  Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment