THE BRUSSELS EFFECT: HOW THE EUROPEAN UNION RULES THE WORLD


“THE BRUSSELS EFFECT: HOW THE EUROPEAN UNION RULES THE WORLD” – boekpresentatie

De Amerikaanse Columbia Law School professor Anu Bradford heeft de theorieën die ze al in 2012 publiceerde over de gewenste en ongewenste invloed van de Eu op de rest van de wereld, verder ontwikkeld in haar nieuwe boek met dezelfde door haar gemunte titel “The Brussels Effect”.   Continue reading

Posted in EU | Tagged | Leave a comment

DE 24 EU TALEN


  DE 24 EU TALEN : EEN  DEMOCRATISCH DEFICIT

Onder het (vroegere) motto: “iedereen moet Eu-parlementariër kunnen worden, zelfs vakbondsmensen” is indertijd besloten om iedere Eu-parlementariër het recht te geven in diens eigen landstaal te oreren en documenten te ontvangen; hoewel dat laatste inmiddels wel wat is beperkt, bij gebrek aan voldoende kundige tolken en vertalers in de kleine talen.

In totaal hebben de huidige 27 landen 24 verschillende talen ingebracht. De Eu heeft inmiddels maar liefst 4300 vertalers en 800 tolken in vaste dienst, dus gemiddeld 188 vertalers en tolken per land en gemiddeld 212  per taal; Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Tagged , | Leave a comment

BERNARD ROUGIER – TERRITOIRES CONQUIS DE L’ISLAMISME

 

BERNARD ROUGIER – TERRITOIRES CONQUIS DE L’ISLAMISME

  Begin dit jaar verscheen  een spraakmakende studie over de ellende in de Franse Banlieues, door de Parijse hoogleraar Bernard Rougier “Territoires conquis de l’islamisme” (bij Puf.com), over door islamisten ingepikte stukken stad. Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

NEDERLAND EN BELGIË STAAN VOL MET WAARSCHUWINGEN TEGEN DE QUASI PERMANENTE BEDREIGINGEN VANUIT DE MENA-REGIO

   NEDERLAND EN BELGIË STAAN VOL MET WAARSCHUWINGEN TEGEN DE QUASI PERMANENTE BEDREIGINGEN VANUIT DE MENA-REGIO

Als contacten tussen Europeanen en moslims een voetbalwedstrijd zouden zijn, dan zou men kunnen zeggen dat de match de afgelopen 1370 jaar volledig op onze helft werd gespeeld en nog steeds wordt gespeeld. In totaal waren er 548 veldslagen in Europa incl. Byzantium en werden tenminste 1,2 miljoen Europeanen tot slaaf gemaakt.  Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

DE EUROBAROMETER & CETA

  DE EUROBAROMETER & CETA

Sinds 1974 laat de Europese Commissie 2 x per jaar opinieonderzoeken uitvoeren in de  Europese landen; daarbij zijn ook telkens 1000 face to face onderzoeken per land. In hoeverre zullen geinterviewden dan sociaal wenselijke antwoorden geven? En in hoeverre worden woorden in de mond gelegd? Maar er valt nog heel veel meer af te dingen op de wetenschappelijke waarde van die Eurobarometer: ) 1.   Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, ECONOMIE, EU | Tagged , , | 1 Comment

SJOEMELEN MET WOORDEN: VLAAMSE TEXTIEL ARBEIDERS IN LEIDEN WAREN NIET SUCCESVOL

  SJOEMELEN MET WOORDEN:   VLAAMSE TEXTIELARBEIDERS IN LEIDEN WAREN NIET SUCCESVOL

Voorstanders van immigratie roemen vaak de Vlamingen die zich vanaf eind 16de eeuw in Leiden vestigden en in de lakenindustrie een bijdrage zouden hebben geleverd aan de welvaart van die stad. Ze beweren eigenlijk dat het werken in een succesvolle bedrijfstak hetzelfde zou zijn als zelf succesvol zijn; maar dat is natuurlijk niet waar.   Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | 1 Comment

THEATER RECENSIE: HUMANIST NICOLAES CLEYNAERTS (1493 – 1542) IN MAROKKO

   THEATER RECENSIE: HUMANIST NICOLAES CLEYNAERTS (1493 – 1542) IN MAROKKO

In de 16de eeuw wist men hier in Europa eigenlijk niets van het mohammedanisme.   Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged ,