BUITENLANDSE DEONTOLOGIE INFILTREERT ONZE NEDERLANDSE ETHIEK

     ​BUITENLANDSE DEONTOLOGIE INFILTREERT ONZE NEDERLANDSE ETHIEK

‘De Gouden Regel’ is het leitmotiv van het handelen in de Christelijke wereld. De reikwijdte van ons ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’, verschilt – of beter verschilde – nogal van die in de ons omringende landen.​

In onze buurlanden prevaleert de deontologie:   Continue reading

Posted in EU, SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

HET WITBOEK OVER DE TOEKOMST VAN DE EU

HET WITBOEK OVER DE TOEKOMST VAN DE EU:

                                        WILT U MEER, OF HEEL VEEL MEER EU?

De Europese Commissie publiceerde onlangs een zogenaamd Witboek over de toekomst van wat zij Europa noemen, maar wat uiteraard slechts gaat over de EU. ) 1 ) 2 De subtitel is: “Beschouwingen en scenario’s voor de EU27 tegen 2025″. Het is een discussiestuk bedoeld om de EU democratisch en attractief te doen lijken i.v.m. de verkiezingen voor het EU-parlement over twee jaar, in mei/ juni 2019.   Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Tagged | Leave a comment

WIJ MENSEN BLIJKEN ONGESCHIKT VOOR EU-INTEGRATIE

     WIJ MENSEN BLIJKEN ONGESCHIKT VOOR EU-INTEGRATIE

De Franse Sorbonne professor Olivier Galland is jeugdsocioloog, en heeft de mentaliteitsverandering gemeten in alle Europese landen. Daartoe werden (delen van) landen ingedeeld in vier mentaliteitsgroepen:   Continue reading

Posted in EU, SOCIALE COHESIE | Tagged , | Leave a comment

VREDE IS DE VIJAND VAN ONZE VRIJHEID

17-03-schaakspel-m-e     VREDE IS DE VIJAND VAN ONZE VRIJHEID

Er is 70 jaar Vrede, maar toch is onze Vrijheid in gevaar, net zoals in ‘De Oorlog’ . Want het  gaat niet alleen om gevechten en bombardementen. Voor ons in Nederland betekende W.O. II  primair vijf Bezettingsjaren en verlies van Vrijheid.    Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, SOCIALE COHESIE | Tagged , | Leave a comment

WAT WIL WILDERS

17-02-twittervogelWAT WIL WILDERS ?

De PVV kachelde achteruit van 17 % bij de verkiezingen voor het EU-parlement in 2009 via 15% bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2010, 13% voor het EU-parlement in 2014 en sinds 2012 met slechts 10% in de Tweede Kamer. Ze scoren vooral hoog bij de peilingen waarin ze thans rond de 20% staan. En zo rekenen ze zich voor de zoveelste keer rijk, terwijl iedereen weet dat peilingen een hulpmiddel zijn waaraan geen enkele zekerheid kan worden ontleend.  Continue reading

Posted in DEMOCRATIE | Tagged | Leave a comment

ERASMUS BEURS LEIDT TOT VERLIES MOREEL KOMPAS

compass-1129185_960_720 ERASMUS-BEURS LEIDT TOT VERLIES VAN HET MOREEL KOMPAS

Uit onderzoek van de Columbia Universiteit zou blijken dat mensen die een tijdje doorbrachten in het buitenland ‘moreel flexibeler’ worden, d.w.z. meer geneigd tot liegen, meldt deze maand het Journal of Personality and Social Psychologie. ) 1

“The dark side of going abroad: How broad foreign experiences increase immoral behavior.”  Continue reading

Posted in EU, SOCIALE COHESIE | Tagged , , | Leave a comment

DE EURO HEEFT MODERN BANKIEREN ZES JAAR VERTRAAGD

imagesNQW24O0E     DE EURO HEEFT MODERN BANKIEREN ZES JAAR VERTRAAGD

Voor de Europese Centrale Bank had de invoering van het Europese Betalingssysteem, dat internationale betalingen faciliteert voor het transnationale bedrijfsleven door de invoering van CEPA en het maar liefst uit 18 tekens bestaande IBAN nummer, prioriteit op het maatschappelijk veel belangrijkere nationale betalingsverkeer van de 337 miljoen inwoners van de thans 19 landen van de Euro-zone.  Continue reading

Posted in EU | Tagged , , , | Leave a comment