IMPRESSIE VAN GEZELLIGE EN NUTTELOZE ANTI-TRUMP DEMO IN BRUSSEL

   IMPRESSIE VAN GEZELLIGE EN NUTTELOZE ANTI-TRUMP DEMO IN BRUSSEL

De zomerse vooravond van het Hemelvaart-weekend lokte duizenden demonstranten naar Brussel – zelfs uit Amsterdam zoals Sadet Karabulut van de SP en haar kompanen -.)1   Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

DE HOOFDDOEK IS EEN PERMANENTE BELEDIGING

    DE HOOFDDOEK IS EEN PERMANENTE BELEDIGING

Het is grondig mis bij de politie sinds er kan worden ingestroomd op HBO en Academisch niveau en de lagere rangen kunnen worden overgeslagen. De politieleiding faalt op alle fronten: de eigen interne organisatie is een ramp, de kerntaak de bescherming van de burger schiet er steeds meer bij in en mitsdien verdwijnt ook het vertrouwen van de burger in het overheidsgezag.    Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

ONZE AMBASSADE VERWIJDERT EU-VLAG

        ONZE AMBASSADE VERWIJDERT EU-VLAG

Sinds het vorig jaar blijft de Eu-vlag op 17 mei in de kast en wordt vervangen door die van de anti-homo bestrijding.   Continue reading

Posted in EU | Tagged | Leave a comment

CADEAUTJE VAN DE EU: PALLY VLAG

   CADEAUTJE VAN DE EU: PALLY VLAG

Zaterdag was in Brussel de jaarlijkse open dag van de EU. Zo’n 25.000 mensen – en dus soms wachtrijen van een uur omdat iedereen moest worden gefouilleerd –  bezochten een zestal gebouwen zoals van de Commissie, en het EU-parlement.   Continue reading

Posted in EU | Tagged | Leave a comment

HET OOST-EUROPEES ANTI-POPULISME IS OPENLIJKE TERUGKEER NAAR DICTATUUR

    HET OOST-EUROPEES ANTI-POPULISME IS OPENLIJKE TERUGKEER NAAR DICTATUUR

Het woord populisme betekent overal wat anders, maar in de MOE-landen betekent het gewoon: afwijken van de norm is onacceptabel. En dat is oude wijn in nieuwe zakken. Zo hebben die landen nl bijna altijd gefunctioneerd: voor dissidenten is geen plaats: het zit in hun genen: niet alleen 45 jaar ten tijde van het communisme maar ook in de voorgaande autocratieën. (En ja, er zijn individuele uitzonderingen).  Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU | Tagged | Leave a comment

VIER MEI IS GEEN ALLERZIELEN

     VIER MEI IS GEEN ALLERZIELEN

We zijn de afgelopen jaren door dwaze politici diverse oorlogen in de Mena-regio ingerommeld, waarvan veel mensen nut noch noodzaak inzien.   Continue reading

Posted in DEMOCRATIE, EU, SOCIALE COHESIE | Tagged , , | Leave a comment

BUITENLANDSE DEONTOLOGIE INFILTREERT ONZE NEDERLANDSE ETHIEK

     ​BUITENLANDSE DEONTOLOGIE INFILTREERT ONZE NEDERLANDSE ETHIEK

‘De Gouden Regel’ is het leitmotiv van het handelen in de Christelijke wereld. De reikwijdte van ons ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’, verschilt – of beter verschilde – nogal van die in de ons omringende landen.​

In onze buurlanden prevaleert de deontologie:   Continue reading

Posted in EU, SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment