Category Archives: SOCIALE COHESIE

DE TERUGGEKEERDE SYRIE-GANGERS ZIJN EEN TIKKENDE TIJDBOM DIE OVER 35 JAAR ONTPLOFT

     DE TERUGGEKEERDE SYRIE-GANGERS ZIJN EEN TIKKENDE TIJDBOM DIE OVER 35 JAAR ONTPLOFT De meeste jeugdige criminelen veranderen als ze wat ouder zijn in brave huisvaders, zodra ze zijn voorzien van de drie W’s: Wijf, Woning en Werk. 

Posted in SOCIALE COHESIE, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

MAROKKAANSE DEMO OP HET MUSEUMPLEIN

     MAROKKAANSE DEMO OP HET MUSEUMPLEIN:    NUTTELOZE FREMDKÖRPERIJ Wie beperkingen wil opleggen aan demonstraties begeeft zich op een zeer gevaarlijk hellend vlak. Maar wat te doen als mensen en organisaties onbekend zijn met onze letter ‘R’?   

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

RAMADAN, SLAAPDEPRIVATIE EN ONGELUKKEN

  RAMADAN, SLAAPDEPRIVATIE EN ONGELUKKEN Slaapdeprivatie is in dictaturen een methode om gevangenen te martelen en mitsdien verboden in allerlei mensenrechtenverdragen.  

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

IMPRESSIE VAN GEZELLIGE EN NUTTELOZE ANTI-TRUMP DEMO IN BRUSSEL

   IMPRESSIE VAN GEZELLIGE EN NUTTELOZE ANTI-TRUMP DEMO IN BRUSSEL De zomerse vooravond van het Hemelvaart-weekend lokte duizenden demonstranten naar Brussel – zelfs uit Amsterdam zoals Sadet Karabulut van de SP en haar kompanen -.)1  

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

DE HOOFDDOEK IS EEN PERMANENTE BELEDIGING

    DE HOOFDDOEK IS EEN PERMANENTE BELEDIGING Het is grondig mis bij de politie sinds er kan worden ingestroomd op HBO en Academisch niveau en de lagere rangen kunnen worden overgeslagen. De politieleiding faalt op alle fronten: de eigen interne … Continue reading

Posted in SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment

VIER MEI IS GEEN ALLERZIELEN

     VIER MEI IS GEEN ALLERZIELEN We zijn de afgelopen jaren door dwaze politici diverse oorlogen in de Mena-regio ingerommeld, waarvan veel mensen nut noch noodzaak inzien.  

Posted in DEMOCRATIE, EU, SOCIALE COHESIE | Tagged , , | Leave a comment

BUITENLANDSE DEONTOLOGIE INFILTREERT ONZE NEDERLANDSE ETHIEK

     ​BUITENLANDSE DEONTOLOGIE INFILTREERT ONZE NEDERLANDSE ETHIEK ‘De Gouden Regel’ is het leitmotiv van het handelen in de Christelijke wereld. De reikwijdte van ons ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’, verschilt – of … Continue reading

Posted in EU, SOCIALE COHESIE | Tagged | Leave a comment