NIEUWE EU-REGELS BELEMMEREN ONZE PAARDENHOUDERIJ, STIMULEREN WETSONTDUIKING & SCHENDEN ONZE PRIVACY

 

   NIEUWE EU-REGELS BELEMMEREN ONZE PAARDENHOUDERIJ,  STIMULEREN WETSONTDUIKING & SCHENDEN ONZE PRIVACY

Commissaris Timmermans (PvdA) heeft niet aan de verwachtingen beantwoord qua resultaten met het temperen, laat staan met het terugdraaien, van de Brusselse regelzucht. Juist ‘zijn’ Limburg, waar de paardenhouderij een speerpunt-industrie is, heeft te lijden onder nieuwe Eu-regelgeving die interactie met Duitsland in de weg staat. ) 1. 

De paardensport en wat daar mee samen gaat zoals fokkerij, export van ‘kant-en-klare’ Olympische grand-prix-paarden, export van fokmateriaal en training van buitenlandse ruiters heeft een jaarlijkse omzet van 2 miljard euro. Het KWPN (het warmbloedpaardenstamboek) is wereldkampioen qua dressuur- spring- en eventing-paarden fokkerij. Er zijn 450.00 paarden/ponies; na voetbal staat paardensport, op plaats twee; deze eeuw scoorden we tien keer een medaille op vijf Olympische Spelen. Onze buurlanden Duitsland en België behoren op alle fronten eveneens tot de wereldtop.

Volgens een nieuwe Eu richtlijn mag een paard alleen nog maar de Duitse grens over (hè, die was toch wèg, c.q. verplaatst naar de Eu’se buitengrenzen?) met 24 uur van tevoren verleende toestemming, gezondheidskeuring en betaling van ca. 200 Euro.

Waarom gaat men met een paard de Nederlands-Duitse grens over? Heel simpel o.a. omdat dat vaak de kortste weg is naar een andere plaats in Nederland; of omdat een paard wordt geëxporteerd; of omdat het paard in Duitsland naar een gespecialiseerde kliniek moet; moet men dan voortaan 24 uur wachten op toestemming als er spoed is?

Dat zelfde probleem doet zich voor als een merrie moet worden gedekt, omdat dat afhankelijk is van haar niet goed te voorspellen hengstigheid. Verder wordt het meedoen met een wedstrijd aan de andere kant van de grens om te winnen en geld te verdienen, of als training voor paard (en ruiter) zo wel erg omslachtig en duur, bovendien beslist een ruiter vaak op het laatste moment welke dieren die dag meegaan.

En zo worden brave burgers contre-coeur tot wetsontduikers, want veel controle is er niet. ) 2.

Paarden zijn momenteel al gechipt en hebben een zg. paspoort waarin medicatie moet worden vermeld, zodat eventuele paarden-medicijnen niet op ons bord belanden.

Bij de bekende zg. vleesfraude speelde wat anders: in maar liefst 13 landen werd in 4,5 miljoen kant-en-klaar-maaltijden rundvlees frauduleus vervangen door paardenvlees, waar overigens niets aan mankeerde en dat wellicht nog gezonder is. Dat was in strijd met allerlei Eu-richtlijnen, die anders dan de eurofielen dromen nooit waterdicht zullen zijn en die in het algemeen de gewone brave burger duperen en boeven vrij spel geven. ) 2.

Minister van Landbouw Schouten heeft inmiddels de Tweede Kamer laten weten dat er met Duitsland momenteel overleg is om heen-en-weer transport voor wedstrijden gewoon toe te laten, zoals dat ook het geval is met België, Luxemburg en Frankrijk.

En als dan nog wat landen besluiten mee te doen is de hele richtlijn ondermijnd en heeft de Eu weer eens haar overbodigheid aangetoond.

Maar er is nog een tweede nieuwe regelgeving, die zorgt dat er een heleboel ongewenste bureaucratie bij gaat komen: want de Eu heeft verordonneerd dat over twee jaar van ieder paard voortdurend bekend moet zijn waar het zich bevindt, een soort ‘whereabout’-systeem voor een half miljoen dieren, die anders dan slacht- of melkvee, bijna per definitie voortdurend worden verplaatst.

Stiekem is dit ook een grove aantasting van onze privacy: want een rijpaard bevindt zich meestal niet ver van diens (hobby-)ruiter. En zo komt 1984 steeds dichterbij.

Voor welk probleem is dit eigenlijk dé oplossing?

Nicolette Geveke.

) 1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/12/kamerbrief-over-de-identificatie-en-registratie-van-paarden

) 2. https://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=11&t=1969408

) 3. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2921079/Fraude-met-paardenvlees-twee-Brabantse-vleeshandelaren-voor-de-rechter-in-Frankrijk

foto: c. N. Geveke.

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu  07.06.2019

 

This entry was posted in ECONOMIE, EU, PRIVACY and tagged , , , . Bookmark the permalink.