STEEDS MEER NEP-BULGAREN IN WEST-EUROPA

   STEEDS MEER NEP-BULGAREN IN WEST-EUROPA

In de mindset van veel MOE-landers zijn er twee Eu’s:

enerzijds die prettige organisatie die al bijna dertig jaar gratis subsidies uitdeelt aan maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties, en zo ook een groot aantal goedbetaalde jobs creëert inclusief fijne reisjes naar het buitenland voor cursussen of vrijblijvende vergaderingen; die zorgt voor allerlei moderne infrastructuur en het opknappen van stadsschoon; en het mogen werken in onze regio voor salarissen die vaak meer dan het dubbele zijn van thuis, als daar al werk is. Dat dat geld niet uit de lucht komt vallen, doch is afgepakt van gewone WestEuropeanen, zoals van ons Nederlanders die de laatste decennia géén koopkrachtstijging genoten, komt niet bij ze op.

Anderzijds is er in de mindset van de MOE-landers een zeurende Eu organisatie in Brussel, die tegen beter weten in meent dat in 25 jaar endemische MOE-landse corruptie zou kunnen worden uitgeroeid. In weerwil van het gezegde “It takes three generations to make a gentleman”. ) 1.

Er is in MOE-landen nogal wat wrok tegen het westen zoals over de door de EU afgedwongen privatisering en uitverkoop van soms prima functionerende staatsbedrijven. In Bulgarije is men nog steeds – of eigenlijk steeds meer – kwaad over de indertijd verplichte sluiting van moderne kerncentrales waardoor men afhankelijk is geworden van mileuvervuilende traditionele brandstof en/of de wispelturigheid van buitenlandse regeringen waar men geen invloed op heeft, terwijl b.v. in Eu’s vestigingsland België men met veel obsoletere en volgens sommigen gammele kerncentrales gewoon doormoddert. Dat is volgens de Bulgaren meten met twee maten, en ‘dus’ meent men het moreel acceptabel is van tijd tot tijd de Eu een poot uit te draaien. En men beseft niet dat dat niet de Eu als organisatie treft, doch de gewone Nederlander die daarom geen woning en/of werk heeft. En dus voelen  Bulgaren vaak sympathie voor het recent opgerolde netwerk van grootschalige criminele paspoortuitdelerij; misschien is het geen toeval dat Bulgaren in Duitsland met 31% Harz IV kampioen zijn, en dat Nederland grootschalig werd opgelicht door Bulgaarse toeslagen fraudeurs. ) 2,

In Bulgarije zijn net als in Hongarije en Roemenië de oude vooroorlogse grenzen nog springlevend. En dus fabriceerden corrupte Bulgaarse autoriteiten acht jaar Bulgaarse nep-stambomen voor aan al dan niet Bulgaars-rassigen uit hun vroegere territoir in Moldavië, Servië, Macedonië, Albanië en de Oekraïne, zodat ze met hun nieuwe Bulgaarse paspoort vrij entree kregen tot de welvaart van de Eu, en individueel leed veroorzaakten door arbeiders in het westen brodeloos te maken. Na de volledige toetreding van Bulgarije in 2014 kwam de paspoort-uitgifte in een hogere versnelling. In totaal zou het gaan om 116.000 gelukkigen. ) 3. Alleen al de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen er al 19.000 nieuwe Bulgaren bij, waarvan 10.000 uit Macedonië. In totaal zouden er 1 miljoen ‘Bulgaren’ wonen in landen die nog in de Eu-wachtkamer zitten. Die valse stambomen met paspoort kost(t?)en 5 à 9.000 E waarmee de directie van het Bulgaarse SABA (een bureau dat ‘gaat’ over Bulgaren in het buitenland) samen met 20 man ambtenaren misschien wel 16 miljoen bij elkaar sprokkelde. Dat is veel geld in een land waar een arbeider minder dan 4 per uur beurt.

Ook in andere landen werden en worden miljoenen paspoorten uitgedeeld door de staat of ‘particulieren’ aan vroegere rijksgenoten: Hongarije aan Roemenen en Oekrainers zodat er in de PP (CDA) in het Europees Parlement zelfs een Oekraiense Eu-parlementarier is; Roemenië aan Moldaviërs; Polen aan Hongaren en Oekrainers; en nu dus Bulgarije aan Moldaviërs, Serviërs, Macedoniërs, Albaniërs en Oekraïners. ) 4. ) 5.

En dan te bedenken dat het juist die MOE-landen zijn die geen vluchtelingen van elders willen opnemen, maar die dus wel miljoenen MOE-landers faciliteren om naar West-Europa te verhuizen ten koste van onze individuele welvaart en ons welzijn.

Nicolette Geveke.

P.S. Had graag ook andere buitenlandse bronnen willen raadplegen, maar niet gevonden in middelbare-school talen.

) 1. http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198734901.001.0001/acref-9780198734901-e-885

)  2. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1425495/bulgaren-komen-weg-met-toeslagfraude

) 3. https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20181110322911021-migration-eu-paesse-verkauf/?utm_source=https://twitter.com/de_sputnik&utm_medium=short_url&utm_content=jYbV&utm_campaign=URL_shortening

) 4. https://polderland.wordpress.com/2013/12/28/ook-vrij-entree-voor-4-miljoen-moldaviers-per-1-januar-2014/

) 5.   https://polderland.wordpress.com/2016/03/27/er-is-al-een-oekraiense-euro-parlementarier-andrea-bocskor/)

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu  13.12.2018

 

 

Advertisements
This entry was posted in DEMOCRATIE, ECONOMIE, EU and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.