BEHANDELD ALS EEN BEEST

    BEHANDELD ALS EEN BEEST

Migranten zijn oververtegenwoordigd als klant in onze gezondheidszorg en zijn de oorzaak van een on-Nederlandse cultuuromslag in de medische sector.   Migranten zijn niet alleen oververtegenwoordigd omdat er een correlatie is tussen de sociale en/of economische situatie waarin men verkeert enerzijds en fysieke en psychische gezondheid anderzijds; maar ook omdat migranten relatief meer lijden aan tropische infecties, besmettelijke ziektes zoals tbc, systeemziektes zoals sikkelcelanemie en thalassemie, en de gevolgen van generaties inteelt. ) 1.  Als patiënten onze taal niet spreken en/of onze cultuur niet delen vergt een consult vaak extra tijd, maar zelfs dan gaat het mis:

Taal is cultuur en ieder volk heeft zijn eigen perspectief: een Nederlander of een Duitser die Jacob van Ruisdaels ‘Gezicht op Haarlem’ bekijkt, prijst meestal de knappe weergave van het zonlicht op het duinzand; een Spanjaard of een Italiaan bewondert echter de ingenieus geschilderde schaduwpartijen. ) 2.  Ook psychische problemen vertalen zich in andere fysieke ongemakken: Wat vrouwen soms ‘hoofdpijn’ noemen, heet in ander culturen ‘maagpijn’. Tolken zijn zich daar vaak niet van bewust, en een arts heeft geen tijd om de meer dan 50 culturen in onze steden te doorgronden.

Daarom wordt er steeds meer overgegaan op ‘veterinaire’ geneeskunde. D.w.z. i.p.v. tijdsintensieve gesprekken gaat de patiënt door de hele molen van het laboratorium en de foto-afdeling, net zo als uw geliefde huisdier of uw melkkoe. Dat totaal onderzoek dat dus alleen bij migranten wordt verricht, is te vergelijken met de ‘total bodyscan’ die in ons land voor Nederlanders niet is toegestaan, en waarvoor wij alleen terecht kunnen in een buitenlandse privékliniek.

In zo’n buitenlandse kliniek wordt men met alle égards behandeld, maar dat lukt niet altijd in onze gewone gezondheidszorg:  een dierenarts assistente kiest haar beroep primair omdat ze dol is op dieren. Een doktersassistente heeft vaak andere prioriteiten dan onvoorwaardelijke liefde voor de patiënt: zoals: een vaste baan met een acceptabel salaris, status, belangstelling voor medische vooruitgang etc.

Dat is niet anders dan b.v. in het onderwijs: Waarom wordt men kleuterjuf? meestal omdat men dol is op kleuters. Waarom wordt men leraar klassieke talen? Meestal omdat men in die cultuur is geïnteresseerd, en niet omdat pubers prettig gezelschap zijn.

En zo gebeurt het steeds vaker, dat de verworvenheden van de afgelopen decennia opzij worden gezet: door de toename van het aantal onmondige migranten wordt onbewust sluipenderwijs de gewone Nederlandse patiënt ook steeds meer als onmondig gezien: behandelingsalternatieven worden niet meer besproken, maar als fait accompli opgediend. Het helpt ook niet dat er steeds meer medisch personeel is dat opgroeide in een milieu waar het leven na de dood belangrijker wordt geacht dan het hier en nu, en waar men er een übermensch ideologie op na houdt zoals: anders- en niet gelovigen zijn net als vrouwen en homo´s minderwaardig.

De nieuwe generaties medisch personeel komen dus uit een andere context en behandelen de patiënt steeds meer als een beest: in het lab wordt vaak niet meer gevraagd om b.v. een mouw op te stropen en zijn arm op de stoelleuning te leggen, nee die wordt zonder een woord te zeggen ongeïnteresseerd en hardhandig in de gewenste positie gewrongen. Dieren worden met meer égards behandeld.

En zo zijn er in mijn kennissenkring twee mensen die bij een recente eenvoudige fotosessie in een Brussels Academisch ziekenhuis een gescheurde (rug- c.q. arm-) spier opliepen.

Hoe moeten we deze toenemende veterinairisering stoppen? De jongere generatie medisch personeel weet soms niet beter, en behandelt ons nog slechter dan vroeger de ziekenfondspatiënt.

Daar komt nog bij dat deze regressie niet uniek is: Het is bijzonder verontrustend dat er steeds meer sectoren in onze samenleving zijn, waar het lenigen van problemen van en door migranten ingrijpend collateral damage veroorzaakt bij de gewone Nederlanders: migranten die vrouwen als loslopend wild zien, maken dat we op straat steeds meer worden begluurd door mensen die de beelden van camera’s in de gaten moeten houden; migrantenkinderen met taal en cultuur achterstand op school zorgen dat de leraren thans minder aandacht aan de Nederlandse leerlingen besteden dan vijftig jaar geleden; en de presentie van een handvol terroristische migranten maakt dat sommige politieke partijen ten onrechte menen daarom middels de Sleepwet onze privacy te mogen afpakken en ons surfgedrag in de gaten te houden, hetgeen tevens grootscheepse schending van het briefgeheim impliceert. ) 3.

En zo worden we doordat onze regering als een kip zonder kop de massa-immigratie gedoogt, faciliteert, en accommodeert, steeds meer zowel door de hond als door de kat gebeten.

Nicolette Geveke.

) 1. https://www.volkskrant.nl/archief/ziektes-kijken-wel-naar-ras~a633146/

) 2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezicht_op_Haarlem_met_bleekvelden

) 3. https://teken.sleepwet.nl/

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  08.09.2017

This entry was posted in SOCIALE COHESIE and tagged . Bookmark the permalink.