OOK IN HET OOST-BLOK HAAT MEN ONS

   OOK IN HET OOSTBLOK HAAT MEN ONS

Ons beeld van de MOE-landers is aan het kantelen. Ja, het zijn Christenen, ja, ze werken hard en ja, ik ken heel veel aardige en intelligente mensen uit die regio. Maar inmiddels blijken ze politiek wat anders in elkaar te steken dan wij hier aan de Noordzee en de gap wordt niet kleiner. 

Veel mensen in het Eu-wereldje zijn inmiddels tot de conclusie gekomen – en spreken dat ook uit – dat de toetredingen in 2004 en 2007  achteraf gezien niet goed doordacht waren en vooral te vroeg.

KLACHTEN

Inmiddels hebben de meeste MOE-landers ook één of meer klachten jegens ons of onze voorouders; er is inmiddels een lange waslijst met grieven:

Ze zijn boos op ons vanwege de Nazi activiteiten bijna 80 jaar geleden; boos vanwege het niet verslaan van de Sovjet-Unie in 1945; boos vanwege het niet verhinderen van de Warschau-pact inval (waar ze dus zelf aan meededen) in Hongarije in 1956; boos vanwege het niet verhinderen van de Warschau-pact inval (waar ze dus zelf aan meededen) in Tsjecho-Slowakije in 1968;

Ze zijn boos vanwege de uitverkoop (waar ze dus zelf aan meededen) van (staats)eigendommen aan westerse entrepreneurs na de val van de muur in 1989; boos vanwege de door de Eu gedwongen privatiseringen (waar ze dus zelf aan meededen) van staatseigendommen; boos vanwege het gedram van de Eu om  allerlei ‘gedeelde waarden’ top down op te leggen zoals het homohuwelijk; boos vanwege de naar hun mening veel te langzame procedures voor toetreding tot de Eu van hun (corrupte)broeder-landen zoals de Oekraïne, Moldavië, Armenië en Wit-Rusland; boos vanwege de Russische bezwaren daartegen;

Ze zijn ook boos vanwege de aanwezigheid van etnische Russen in o.a. de Baltische staten en de Oekraïne; boos vanwege het geuite ongenoegen door Rusland vanwege het opschuiven van de Eu en de Nato naar het oosten door de uitbreidingen met zelfs de drie vroegere Baltische Sovjet-Republieken; boos vanwege het geuite ongenoegen door Rusland over de Eu staatsgreep in Kiev; boos vanwege naar hun mening onvoldoende agressie van de Nato jegens de Russen. Enzovoort, enzovoort. 

COMPENSATIE ‘RECHT’

En dat moet volgens hen allemaal worden gecompenseerd, en daarom hoeven ze nooit eens dank u wel te zeggen voor de financiële offers die wij in West-Europa al 72 jaar brengen om met de Navo dankzij ons belastinggeld en onze dienstplichtigen en beroepsmilitairen hun veiligheid zo goed mogelijk te garanderen; 

en daarom hoeven ze in hun visie geen dank u wel te zeggen voor de miljarden die de Eu, maar ook individuele landen en hulpverleningsinstanties dankzij ons belastinggeld de afgelopen 27 jaar aan die landen hebben besteed, zodat nu hun industrie, havens, wegen en toeristische attracties op orde zijn wij in het westen worden beconcurreerd en zelfs regelmatig worden weggeconcurreerd;

daarom menen ze het  ‘recht’ te hebben om in onze regio’s te werken en het verdiende geld en/ of de uitkeringen te exporteren;   het ‘recht’ om miljoenen etnische verwanten in buurlanden (zoals de Oekraïne, Moldavië etc.) ook zomaar een Eu paspoort te geven, zodat ook zij zich in West-Europa konden gaan verrijken en onze banen inpikken;

het ‘recht’ op nog meer miljarden aan Eu subsidies van ons belastinggeld  om hun land up to date te brengen  ) 4 ;

en daarom hebben ze in hun visie ook het ‘recht’ om selectief te winkelen in het Eu beleid zoals momenteel   het ‘recht’ om niet solidair te zijn en niet mee te doen met het Eu- beleid om Merkel-migranten uit de derde wereld te huisvesten.

JAROSLAW KACZYNSKI

Oud-minister-president en thans ambteloos zwaargewicht in de Poolse politiek en in zijn regerende PiS-partij, Jaroslaw Kaczynski zei vorige week op een partij-congres:

“Mensen die momenteel onze politiek bekritiseren, moeten niet vergeten dat we moreel gewoon het recht hebben om schadevergoeding te eisen van het Westen ter compensatie van de verliezen in de oorlog en voor de economische gevolgen van de toetreding tot de Eu.

Het Westen moet zich ervan bewust zijn dat Polen het eerste land was dat tegenstand bood tegen Hitler en dat we daarna ook nog werden aangevallen door de Sovjet Unie. En dan rijst de vraag: hebben we hiervoor ooit schadevergoeding ontvangen voor het verlies van mensen en intellectueel kader? Wie denkt dat we daar afstand van hebben gedaan vergist zich.

Maar ook compensatie van  economisch verlies is belangrijk: immers al 12 jaar voor de toetreding van Polen tot de Eu had Polen zijn markt opengesteld en de Poolse arbeiders waren een economisch voordeel voor West-Europa. Bovendien verdwijnen er ieder jaar miljarden Zloty van bedrijven in Polen de grens over zonder belasting te betalen.” ) 1

Op zich is dit geen nieuw geluid uit Polen: In 2007 had Kaczynski ook al verontwaardiging geoogst ten tijde van de onderhandeling over het stem-gewicht van de landen in de Eu-raden, de zg. Ioannina-clausule. In een radio-interview zei Kaczynski:

“Polen heeft vanwege de gebeurtenissen tussen 1939 en 1945 recht op stemrecht voor 66 miljoen Polen in plaats van de na de oorlog resterende 37 miljoen inwoners”. In een ander interview zou Kaczynski hebben gezegd dat “hij erop uit is gebruik te maken van Duitse schuldgevoelens”. ) 2

Te vrezen valt dat ook wij Nederlanders ongemerkt moeten dokken en inschikken om de Duitse schuldgevoelens te bevredigen. Maar daarvoor zijn wij niet op aarde. De Euro die werd ingevoerd ter compensatie van de Duitse eenwording is al nefast genoeg gebleken.

MIGRANTEN

Het verleden wordt momenteel extra opgerakeld en alle grieven worden momenteel opgepoetst als een soort wisselgeld omdat de Eu-organisatie het niet pikt dat o.a. Polen, Tsjechië en Hongarije de Eu steeds meer zien als een gratis supermarkt en niet solidair zijn met andere landen en de gemaakte afspraken om migranten over te nemen, die in Italië en Griekenland zijn aangeland, niet wil nakomen.

Op zich zijn de Polen en Hongaren buitengewoon consequent. ‘Eigen volk eerst’ was eerder al het motto toen ze miljoenen Eu-paspoorten uitdeelden aan etnische verwanten in de buurlanden.

VERDEELSLEUTEL

Maar de MOE-landers hebben nog een andere vrees om mee te doen met de voorgestelde migratie quota: stel dat ze akkoord zouden gaan met de toelating van migranten, en later wordt de verdeelsleutel veranderd: niet gebaseerd op een percentage van het aantal inwoners, doch op het aantal beschikbare vierkante kilometers (of een mix daarvan). In dat geval zou Polen niet twee keer meer migranten moeten opnemen dan b.v. Nederland, doch acht keer meer.

SYBRAND VAN HAERSMA BUMA EN HET CDA

Wat moeten we met die Oost-Europese Rupsjes-nooit-genoeg? Van Haersma Buma, de politiek leider van het CDA zei vlak voor de verkiezingen van 15 maart 2017 in het Financieele Dagblad :

“Oost-Europa zit er minimalistisch in om er alleen maar beter van te worden”. Buma wil ook “het vrij verkeer van arbeiders en diensten aan banden leggen zodat onze werknemers niet door Oost-Europeanen worden verdrongen”. Buma maakt zich zorgen om de strijdige belangen van de drie blokken West, Oost en Zuid en concludeert : “Het gaat nog slechter dan ik dacht”, “Het Europa dat we kennen werkt niet meer”.

Zou de rest van het CDA er ook zo over denken.?

Nicolette Geveke.

) 1     https://de.sputniknews.com/politik/20170701316408560-polen-kaczynski-eu-entschaedigung/   en  http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/kaczynski-o-srodkach-unijnych-i-odszkodowaniu-za-zniszczenia-wojenne_1006810.html

) 2 https://de.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski

) 3 https://fd.nl/economie-politiek/1189180/buma-eu-gaat-nog-slechter-dan-ik-dacht

Verder pleit Buma in dat interview o.m. voor elektronische grenscontrole, afschaffen van verplichte pan-Europese overheids-tenders, en afschaffen van de ECB rentepolitiek die gepensioneerden van hun inkomen berooft.

) 4  Cijfers CBS  : https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/nederland-deze-eeuw-grootste-nettobetaler-van-de-eu

https://europa.eu/european-union/about-eu/money/expenditure_nl

Over Hongarije: https://www.youtube.com/watch?v=m4SGbpxASt4 (vooral het laatste gedeelte) waar Laszlo Maracz  o.a. uitlegt dat de politieke omwenteling na de verkiezingen van 2014 gebaseerd zijn op de toenemende aversie van de Hongaren tegen het door de Eu opgedrongen harde neo-liberalisme; en dat de Hongaren best wel regelmatig vreemdelingen toelaten, maar geen trek hebben in mensen uit regio’s die elders hebben aangetoond te opteren voor een parallelle samenleving. Bovendien zijn de Hongaren boos dat ze t.g.v. de Eu boycot van Rusland 6 miljard Euro zijn misgelopen aan export van landbouwproducten naar Rusland.

Verder wijst Maracz op de intensieve samenwerking van de vier Visegrad landen en de Hongaarse blik naar Azië door – net als trouwens o.a.  Zwitserland, Spanje, Rusland en Turkije mee te doen met bijeenkomsten van het door China bedachte Belt and Road Initiative https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative .

De Oostblok landen werken sinds een jaar samen in het zg. ‘Drie Zeeën  Initiatief’, waarin 12 Oostblok landen en Oostenrijk participeren. Er is een belangrijke link met de z.g. ‘Via Carpatia’  een snelweg van Litouwen naar  Griekenland (dat niet meedoet) en uiteraard gefinancierd door de Eu met ons belastinggeld; en met de oliepijplijn tussen Polen en Kroatië. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Seas_Initiative

 Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  04.07.2017
 

 

This entry was posted in DEMOCRATIE, EU and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to OOK IN HET OOST-BLOK HAAT MEN ONS

  1. Pingback: Moeten Christenen over zich heen laten walsen | From guestwriters

Comments are closed.