HET WITBOEK OVER DE TOEKOMST VAN DE EU

HET WITBOEK OVER DE TOEKOMST VAN DE EU:

                                        WILT U MEER, OF HEEL VEEL MEER EU?

De Europese Commissie publiceerde onlangs een zogenaamd Witboek over de toekomst van wat zij Europa noemen, maar wat uiteraard slechts gaat over de EU. ) 1 ) 2 De subtitel is: “Beschouwingen en scenario’s voor de EU27 tegen 2025″. Het is een discussiestuk bedoeld om de EU democratisch en attractief te doen lijken i.v.m. de verkiezingen voor het EU-parlement over twee jaar, in mei/ juni 2019.  

In 32 pagina’s worden op warrige wijze en in een warrig lijkende volgorde 5 scenario’s geschetst (waarover hieronder meer). De opstellers lijken prima geslaagd in hun opzet, want in de pers-artikelen over dit Witboek komt nergens naar voren dat de ‘keuze’ alleen gaat tussen meer, nog meer en heel veel meer EU.

De door EU27 te maken keuze kan ook een mix zijn. M.a.w. alles kan, zolang het gekozen scenario leidt tot een hechtere unie “om ons project in het belang van onze burgers vooruit te helpen.”

Om het debat nog te verrijken zal de Europese Commissie de komende vijf maanden nog verdiepende discussienota’s publiceren over:

1. het ontwikkelen van de sociale dimensie van Europa

2. het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie op basis van het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015 ) 5

3. het omarmen van de mondialisering

4. de toekomst van Europa’s defensie

5. de toekomst van de financiën van de EU

De E.C. gaat daarna samen met het E.P. en belangstellende lidstaten een reeks debatten over de toekomst van de EU organiseren in de nationale parlementen, steden en regio’s.

Hieronder een aantal losse statements uit en n.a.v. het Whitepaper.

Er zijn dus vijf scenario’s die alle vijf leiden tot méér EU.

Scenario 1. Op dezelfde voet voortgaan.

Hiermee wordt dus niet bedoeld dat er pas op de plaats zou worden gemaakt, doch wel dat men vlijtig voortgaat met het afpakken van nationale beslissingsbevoegdheid door b.v. de verdere coördinatie op het gebied van defensie en het opvoeren van financiële solidariteit voor buitenlandse EU-missies.

“De rechten van de burgers die van het EU-recht afgeleid zijn worden gehandhaafd” D.w.z. landen mogen b.v. niet besluiten de arbeidsmarkt te sluiten voor arbeiders uit andere EU-landen.

Ter illustratie geeft het Witboek telkens een half dozijn ‘snapshots’ zoals:

 – “De EU sluit gerichte, vooruitstrevende handelsakkoorden met gelijkgezinde partners zoals bijvoorbeeld Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Latijns-Amerika. Het ratifiatieproces is van lange duur en wordt vaak vertraagd door debatten en onenigheid in sommige nationale en regionale parlementen”.

– “De Europeaan kan zich met een zelfrijdende, geconnecteerde auto verplaatsen, maar bij het overschrijden van landsgrenzen problemen blijven ondervinden als gevolg van compatibiliteitskwesties en technische barrières”. ) 4

Scenario 2: De interne markt en niets méér

Als men geen taak uitbreiding wil, dan volgt er echter wel een steeds verdere verdieping van bestaande EU taken.

Snapshots:

– “De luchtkwaliteit in Europa vertoont aanzienlijke verschillen doordat sommige landen ervoor kiezen om de normen en voorschriften inzake schadelijke emissies in te trekken. De waterkwaliteit van rivieren zoals de Donau of de Rijn die door meerdere landen stromen, is misschien niet meer overal gelijk”.

– “De hernationalisering van de ontwikkelingshulp maakt het lastiger om allesomvattende partnerschappen met Afrikaanse landen aan te gaan, waardoor de economische mogelijkheden op een groeiende markt niet ten volle worden benut en niets wordt gedaan aan de onderliggende oorzaken van migratie”.

Scenario 3 : Lidstaten die dat willen, mogen op specifieke terreinen nauwer samenwerken.

Wanneer de EU27 op dezelfde voet verdergaat, maar bepaalde lidstaten meer samen willen doen, ontstaan een of meer “coalities van bereidwillige landen”.

De EU spreekt met één stem over alle kwesties van buitenlands beleid; er komt een Europese defensie-unie.

Snapshot

– “Er rijden veel geconnecteerde auto’s rond in de twaalf lidstaten die hun voorschriften en normen hebben geharmoniseerd. Dezelfde lidstaten ontwikkelen regels voor eigendoms- en aansprakelijkheidskwesties in verband met het internet der dingen.” ) 5

Scenario 4: Minder, en efficiënter

Bedoeld wordt: de EU landen worden verplicht veel hechter te gaan samenwerken, maar niet op alle terreinen zoals in scenario nr. 5. Dit is n.m.m. een buitengewoon misleidende formulering.

In dit scenario is er consensus over de noodzaak om bepaalde prioriteiten beter aan te pakken. De EU27 besluit om haar aandacht en beperkte middelen te concentreren op een beperkter aantal terreinen.

“De EU27 intensiveert haar werk op het gebied van innovatie, handel, veiligheid, migratie, grensbeheer en defensie. Zij ontwikkelt nieuwe regels en handhavingsinstrumenten om de interne markt op belangrijke nieuwe terreinen te verdiepen. Zij focust op topkwaliteit in Onderzoek en Ontwikkelingen investeert in nieuwe EU-brede projecten voor decarbonisatie en digitalisering.”

Snapshots:

– “Europese consumenten die zijn misleid door autofabrikanten, kunnen erop vertrouwen dat de EU sancties oplegt en compensatie afdwingt bij die bedrijven”.

– “Boeren hebben toegang tot betaalbare gegevens in realtime over het weer en gewasbeheer dankzij een volledig operationeel Europees satellietsysteem”.

Scenario 5: Veel meer samen doen

Meer samenwerking op alle beleidsterreinen. Er komt een economische, financiële en fiscale Unie, zoals voorzien in het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015. ) 3

Snapshot:

– “Burgers die op reis zijn in het buitenland, krijgen consulaire bescherming en bijstand van EU-ambassades, die op sommige plaatsen de nationale ambassades hebben vervangen. Alle niet-EU-burgers die naar Europa willen reizen, kunnen gebruikmaken van hetzelfde netwerk om een visum aan te vragen”.

Conclusie:

Dit Witboek over de toekomst van de EU lijkt me voor het Nexit-kamp een geschenk uit de hemel. Nog nooit eerder werd zo duidelijk dat de EU te vergelijken is met een rijdende fiets: als ie langzamer gaat, valt ie om. En daarom worden er steeds maar nieuwe taken qua verbreding en qua verdieping bij verzonnen, waar niemand om heeft gevraagd. Het is ook van een grote treurigheid als men denkt dat die losse citaten indruk maken. Het doet enigszins denken aan leden van een geloofssecte die ook ongevraagd een betere wereld beloven middels  foldertjes met voor buitenstaanders nietszeggende citaten.

En trouwens, wie kan mij überhaupt 10 zaken noemen die de EU heeft gerealiseerd en die wij allemaal wensten en waarvoor de EU de conditio sine qua non was om dit te realiseren? ) 6

Ik verheug me op de komende publieke debatten!

Nicolette Geveke.

) 1 http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=nl

) 2  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/witboek_over_de_toekomst_van_europa_nl.pdf

) 3  https://www.europa-nu.nl/id/vjvvkd1zfin0/rapport_van_de_vijf_voorzitters_over

) 4 http://www.startyourfuture.be/nl/insights/sector-met-toekomst/de-auto-van-de-toekomst-intelligent-en-geconnecteerd/

) 5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_der_dingen

) 6 Ter herinnering: momenteel zijn 751 mensen uit 28 landen lid van het Europees Parlement, daar werken 8000 mensen. De Europese (=EU)-Raad telt 4000 personeelsleden. Bij de Europese (=EU)-Commissie werken 35.000 mensen. Dat is het topje van de ijsberg, want zij bedenken de wetgeving die moet worden geïmplementeerd door onze nationale ambtenaren op de ministeries, bij gemeentes, provincies en waterschappen. Er zijn meer dan 5000 tolken en vertalers. Steeds meer EU-ambtenaren werken in EU-vertegenwoordigingen/nep-ambassades in de hele wereld. In totaal gaat het dus om zo’n 55.000 EU-ambtenaren. Dat is gemiddeld 2000 ambtenaren per land.  Daar komen nog honderden ambtenaren bij die werken voor onze Ambassade en Permanente Vertegenwoordiging, en de ambtenaren van Provincies, Universiteiten enz. die ook allemaal hun eigen lobby-kantoren hebben net zo als het bedrijfsleven en de  vakbonden.  De EU-gebouwen staan verspreid in Luxemburg, Straatsburg en Brussel.

En wat moeten we met een EU parlement dat op geen enkele wijze onze politieke verhoudingen weerspiegelt:

15 Maart behaalden D’66 en de VVD een derde van de stemmen, en ook in andere partijen bevinden zich liberalen. Maar, in het EU-parlement heeft ALDE slechts 68 van de 751 zetels dat is 9%.  De liberalen zijn daar niet de grootste fractie zoals bij ons, doch komen pas op de vierde plaats en spelen daar geen enkele rol, want de Christen-Democraten en de Socialisten (waarvan de PvdA 15 maart slechts 5,7% van de stemmen kreeg) ,  delen er de lakens uit. En dat is uiterst ondemocratisch, want zo’n 70% van de wetgeving komt van de EU.

Toegevoegd: het misleiden van politici en bevolking is inderdaad gelukt:

  http://www.demorgen.be/buitenland/europese-commissie-onthult-dit-zijn-de-vijf-scenario-s-voor-de-toekomst-van-de-eu-b249a0d0/

zie ook: http://politiek.tpo.nl/column/exitisten-federalisten-en-realisten-eu-hervormen/

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  01.04.2017

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in DEMOCRATIE, EU en getagged met . Maak dit favoriet permalink.