STEMMEN VIA INTERNET: NEDERLAND GAAT VRIJE VERKIEZINGEN AFSCHAFFEN

                16-10-rood-potlood STEMMEN VIA INTERNET:

                    NEDERLAND GAAT VRIJE VERKIEZINGEN AFSCHAFFEN

Democratie mag geld kosten. Maar dat is wat anders dan geld over de balk smijten. Onze Nederlandse overheid is inmiddels – zoals deze week weer bleek bij de Belastingdienst – wereldkampioen brokkenmaken op de digitale snelweg, maar heeft zich voor de zoveelste keer door geldbeluste ict’ers  een fata morgana laten voorspiegelen: verkiezingen per (thuis)computer. 

Ook al zou het technisch lukken, ook al zou er geen rel uitbreken als de verkiezingsuitslag heel anders zou uitvallen dan de peilingen, en ook al zou er geen herstemming worden geëist als de marges minimaal blijken – zoals bij de Oostenrijkse presidentsverkiezingen op 22 mei jl.- dan nog is er bij internet  stemmen voldoende reden om de verkiezing nietig te verklaren:

Immers als we stemmen via internet is er net als bij stemmen per brief zoals in Oostenrijk en zoals ook thans voor onze expats, geen garantie voor geheime stemming, zoals vereist in artikel 53 van de Grondwet. En van de vereiste vrije stemming zal naar verwachting helemaal weinig terechtkomen. Het is niet voor niets dat men slechts met één persoon tegelijk in het stemhokje mag, en dat die hokjes zodanig staan opgesteld dat niet te zien is wat men aankruist.

Het lijkt alsof de Minister van Binnenlandse Zaken een denkfout maakt en zich niet realiseert dat het er bij vrije en geheime stemming niet alleen om gaat dat de overheid niet mag en kan weten wat men stemt, het gaat er ook om dat men in volle vrijheid kan stemmen zonder dwang van familie, vrienden, vreemden, overheid etc. En dat is thuis bij de computer (noch per brief) niet gegarandeerd.

Het is nl. te verwachten dat in veel huishoudens degene die het salaris binnenbrengt, of de computer ‘deskundige’ van het gezin de keuze zal bepalen, om nog maar niet te spreken van gezamenlijke computersessies in buurthuizen, koffiehuizen en moskeezaaltjes. En dat laatste zal gezien de groeiende politieke verdeeldheid in allochtoonse kringen heel wat gedoe kunnen gaan opleveren. En dus is ongecontroleerd stemmen met de computer in strijd met onze eigen wetgeving.

Het is overigens nogal hovaardig, om op kosten van de Nederlandse belastingbetaler honderden landgenoten die hele derde wereld en Oost-Europa rond te laten reizen om aldaar allerlei verkiezingen te controleren, terwijl we zelf de vrije en geheime stemming willen afschaffen.

De Nederlandse regering moet zich diep schamen: het gaat van kwaad tot erger: in 2005 stemden wij Nederlanders tegen de EU federalisering, maar   de regering  en de daaropvolgende regeringen gingen gewoon door met het outsourcen van onze democratie. En de implementatie van de mening van ons Nederlanders over de Oekraïne lijkt verschoven naar Sint-Juttemis. 

Nicolette Geveke

Van: kbn.verkiezingen@denhaag.nl <kbn.verkiezingen@denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 22:37
Aan: – – –
Onderwerp: Aanmelden voor een gesimuleerde verkiezing via internet

Geachte mevrouw/meneer,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laat eind dit jaar een test uitvoeren met internetstemmen. De bedoeling van die test is om na te gaan hoe de techniek van het stemmen per internet zich ontwikkelt. Het ministerie van BZK wil Nederlanders die in het buitenland wonen betrekken bij deze test.

De gemeente Den Haag is de beheerder van de registratie voor Nederlandse kiezers in het buitenland. Omdat wij dit onderwerp zeer in het belang achten van Nederlandse kiezers in het buitenland werken wij graag aan deze test mee. Wij nodigen u graag uit mee te doen aan deze test.
De test heeft de vorm van een “gesimuleerde verkiezing”. Dat wil zeggen dat er een stem kan worden uitgebracht op partijen en kandidaten die niet bestaan. Tijdens de test worden beveiligingstesten uitgevoerd om na te gaan of het internetstemmen op een betrouwbare en veilige wijze plaatsvindt.

Wilt u meedoen aan de test dan kunt u tot en met 11 november 2016 een mail sturen naar testinternetstemmen@minbzk.nl. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht met vragen over de test.

Voor de zekerheid wijs ik u er op dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 niet per internet gestemd kan worden. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen voor die verkiezing alleen per brief, kiezerspas of volmacht stemmen (zie www.denhaag.nl/kiezersbuitenland).

Met vriendelijke groet,

(…),  Unitmanager Verkiezingen
Gemeente Den Haag

)1  http://www.scholierenverkiezingen.nl/Je-eigen-verkiezingen/Middelbare-school-mbo/Breng-je-stem-uit/Vrije-en-geheime-verkiezingen

Nog meer bezwaren:  https://www.security.nl/posting/488810/Minister+Blok+kritisch+over+elektronisch+stemmen

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  14.10.2016

This entry was posted in DEMOCRATIE, PRIVACY, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.