HIROHITO, MO EN CENSUUR

16-09-foto-japanse-vlag     HIROHITO, MO EN CENSUUR 

Er zijn parallellen  tussen de zich doodvechtende Japanners van het oorlogszuchtige Japanse keizerrijk van driekwart eeuw geleden en de agressie van allerlei moslimse groeperingen in onze tijd. Ongeveer 3000 Japanse piloten kwamen indertijd om in – niet altijd – vrijwillige kamikaze-acties , zoals thans de moslimse zelfmoordcommando’s die over de hele wereld terreur zaaien  opgejut door een ideologie die veroveringsoorlogen uit naam van een godheid verheerlijkt.   

En met  als merkwaardige pendant dat die lieden er meesttijds in slagen de publieke discussie en dus vrijheid van meningsuiting over hun ideologie en hun oorlogsmisdaden – in verleden en heden – kwaadschiks te smoren.  

Het mohammedanisme is momenteel een uiterst succesvolle imperialistische politieke ideologie die territoriaal en ideologisch streeft naar werelddominantie gepaard met een religieuze component die al bijna 1400 jaar motieven en impact verdoezelt.  

Er is grote overeenkomst met Japan waar men begeesterd was – en ook wel is – door de geconstrueerde vermeende goddelijkheid van keizer Hirohito en waar beleidsmakers, bevolking en fanatieke Kamikaze-piloten pas in augustus 1945 door atoombommen gestopt konden worden en er een eind kwam aan de in 1889 begonnen veroveringen en de bezetting van bijna geheel Azië, waarbij alleen al in ons Indië vier miljoen mensen stierven. ) 1

Ook de islam staat staatkundig  voor een theocratie en heeft bovendien een dwingend 1400 jaar oud keurslijf met dwingende regels hoe mensen zich in de openbare ruimte dienen te gedragen, hoe ze zich dienen te kleden, wanneer ze mogen eten etc. , en bemoeit zich zelfs ook nog met het privéleven van de mensen thuis met bv richtlijnen voor hun sexleven.

Daarom is het onlogisch en misleidend dat op onze universiteiten de islam bij de theologie werd ingedeeld; de huidige islam, die steeds meer onder invloed staat van het Wahabisme/ Salafisme,  is vooral een politieke, expansionistische, universalistische, reactionaire en bemoeizuchtige doctrine en hoort dus net als Japans imperialisme, communisme, fascisme, liberalisme, EU-federalisme etc. thuis in de  faculteiten der politieke wetenschappen.

En net zoals over  het Marxisme, Maoïsme, het moderne (neo)liberalisme, socialisme en alle andere politieke stromingen dient over het mohammedanisme in wetenschap en op straat gewoon te worden gedebatteerd, en waar nodig gekritiseerd, zoals de westerse burgerij dat gewend is.

Het is dan ook bizar dat precies het omgekeerde gebeurt: niet alleen moslims maar ook een merkwaardige kongsi van naïeve aanhangers van christelijke religies, joodse groeperingen en atheïstische (groen)linkse politici torpederen telkenmale een normale politieke discussie  middels een valse framing met het woord islamofobie; hetgeen een kwalijke camouflage is van het opleggen van censuur.   Wat bezielt die mensen toch om onvrijheid en niet-westerse mores te willen verdedigen?  Mensen die kritiek hebben op de PvdA of op de paus worden toch ook niet gediskwalificeerd en de mond gesnoerd met de term socialistenfoob of Vaticaanfoob? ) 2.

Hoe komt het toch dat we zo tolerant zijn geworden jegens intolerantie? In de tijd van de Koude Oorlog sprak het bijna vanzelf dat  er voor communisten allerlei beroepsverboden waren. Zelfs een baan als postbezorger bij de PTT werd gezien als een risico voor de staatsveiligheid. Inmiddels zijn we door alle (dreigingen met) wrede aanslagen in West-Europa beland in een merkwaardige variant van de guerrilla oorlog. En dan zou het toch logisch zijn om thans de aanhangers van die ideologie net zo te behandelen als vroeger de communisten, of zoals Duitse expats in 1940. ) 3

Gelukkig zijn we nog vrij om b.v. onze mening te geven over de politiek in voor ons belangrijke landen zoals de V.S., Rusland en Duitsland, en mogen we zelfs – zoals in 1985 –  hysterisch doen tegen de op bezoek zijnde paus, maar zodra het gaat om de kwalijke kanten van het islamitisch expansionisme worden die o.m. om geopolitieke redenen door onze overheden onder het tapijt geveegd zoals jegens Marokko en Turkije omdat die landen helaas de sleutel hebben van voor- en achterdeur van de Middellandse Zee.) 4

Ook de gevoelens van de Japanners worden – als ware dat vanzelfsprekend – automatisch ontzien, nl vanwege de ‘belangen van het internationale bedrijfsleven’.

Bijvoorbeeld: rond 2000 werden in Nederland en Japan diverse historische tentoonstellingen georganiseerd ten einde de banden nog verder aan te halen. De manipulatieve tentoonstelling die mede door het NIOD was georganiseerd in het Rijksmuseum over ‘Indië voor, tijdens en na de oorlog’ werd door politici, wetenschappers en pers kritiekloos aanvaard. Wat was er o.a. fout? Men had er voor de bezoeker een charmant laagdrempelig kijkplezier van gemaakt, waar men deelgenoot werd van allerlei losse film- en dagboekfragmenten, waar geen enkele draad in was te ontdekken en zonder historische kadering, als ware het een onschuldige Disneyfilm. Aan de vier miljoen Indonesiërs die door toedoen van de Japanners omkwamen werd geen aandacht besteed.  Er was überhaupt niets negatiefs te zien over de hautaine en agressieve Jap voor wie de blanken moesten buigen, zoals thans in Nederland steeds moet worden gedanst naar het pijpen van de koran-aanhangers. ) 5, 6, 

Maar wat gebeurde er in Japan met die expositie? Nederland had kennelijk zelfs na de oorlog nog niet genoeg gebogen voor de trotse Japanners: het geplande tentoonstellingsprogramma werd ‘ingekort’ na allerlei (georganiseerde) protesten van de beledigde ‘bevolking’. ) 7. Want ook in Japan is subjectieve ‘belediging’ de  koevoet tot inperking van de vrijheid van meningsuiting.

En dan wekt het ook geen verbazing dat het ieder jaar moeilijker wordt om op internet in de West-Europese-talen informatie te vinden over het Japanse oorlogsverleden. )1

De parallel is duidelijk: als men een ideologie aanhangt die oorlogen uit naam van een godheid  verheerlijkt, dan is de pendant dat die lieden de publieke discussie en dus vrijheid van meningsuiting over die oorlogen kwaadschiks smoren.

En zo is het Japanse Keizerrijk misschien wel een voorafschaduwing van wat we nog van het mohammedanisme kunnen verwachten.  ) 8. En waar ligt de grens waar de stap-voor -stap opgebouwde censuur niet meer is te keren?

Nicolette Geveke.

) 1 zie b.v. het informatieve artikel over het Japans imperialisme en hun z.g. goddelijke keizer door Erik de Boorman http://verenoflood.nu/geschenken-hemel-2-geboorte-japanse-imperialisme/

) 2 Van GroenLinks is het misschien nog te verklaren: ze verdedigen hun eigen roots: ze zijn immers ontstaan uit de communistische CPN , en ook het communisme was een gevangenis: men mocht de Sovjet Unie niet uit, De DDR-Duitsers hadden hun eigen volk opgesloten achter de Berlijnse muur, en op een poging tot ontsnappen stond zware gevangenisstraf of ter plekke werd men doodgeschoten.  Ook de islam is een gevangenis. Op vertrek staat de doodstraf. Er is geen enkele prominente ex-moslim die zonder bewaking over de straat kan.

) 3 Gedurende de Tweede wereldoorlog werden vanaf 1940 expat-Duitsers in onze koloniën en b.v. ook in de V.S. uit voorzorg jarenlang geïnterneerd. http://www.archievenwo2.nl/thema-overzicht/suriname/internering-nsb-ers-en-duitsers https://en.wikipedia.org/wiki/Internment_of_German_Americans

) 4 https://polderland.wordpress.com/2014/02/26/de-eu-en-immigratie-uit-turkije-en-marokko-als-wapen-in-de-koude-oorlog/

) 5 Achteraf ziet het NIOD het als een ‘vergissing’.

) 6 Niet alleen onhandig voor gemiddelde wat oudere bebrilde museumbezoeker maar vooral ronduit misleidend waren de mallotig 50’er jaren t.v.’tjes waarop oude privéfilms werden vertoond, en die jongere mensen deed geloven dat er in de eerste helft van de twintigste eeuw al t.v. was.

) 7  http://www.volkskrant.nl/recensies/verzet-tegen-expositie-over-japanse-bezetting~a560318/

) 8 Ook  maatschappelijke pluriformiteit  zijn voor beide politieke culturen een gruwel : in de moslimse MENA-regio zijn de meeste Joden en Christenen verdreven, en in Japan zitten b.v. de Barakumin a.h.w. opgesloten in hun kaste en de Koreaanse minderheid wordt enthousiast gediscrimineerd http://www.npo.nl/de-ochtend/01-09-2014/RBX_NCRV_598802/RBX_NCRV_619032.

Toegevoegd 28.01.2017

En net zoals in veel Arabische landen westerlingen als tweederangs burgers worden behandeld en het niet geoorloofd is om kerken te bouwen of openlijk een ander geloof aan te hangen, precies zo zijn de regels in Japen jegens moslimaanhangers: zelfs geen mogelijkheid voor een permanente verblijfsvergunning.  https://twitter.com/patriotzcb/status/824636140695195648

foto: de keizerlijke vlag

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  06.09.2016

This entry was posted in DEMOCRATIE, SOCIALE COHESIE and tagged , . Bookmark the permalink.