RECESSIE DOOR TTIP , CETA & DCFTA MET DE OEKRAÏNE

15 12 TTIP arton4683-0874c   RECESSIE DOOR TTIP , CETA  & DCFTA MET DE OEKRAÏNE

                                 Geachte Mevrouw Malmström,

De Europese Commissie  heeft het steeds over de economische voordelen voor de EU door het afsluiten van vrijhandelsverdragen zoals TTIP met de VS, CETA met Canada, en de nog anderhalf dozijn andere vergelijkbare verdragen met (economisch) kleinere landen zoals per 1 januari 2016 het DCFTA met de Oekraïne . )5 )6  Maar u spreekt nooit over de grote nadelen van het afschaffen van douaneheffingen voor de gewone belastingbetalende burger.

In 2013 waren onze invoerheffingen  € 1.807.000.000 dat is 38% van de totale Nederlandse afdrachten aan de EU  ad € 4.744.000.000. )1, )2.  Een groot deel van die € 1,8 miljard , die door de EU ‘traditionele middelen’ worden genoemd, zullen door het sluiten van al die invoerrechten afschaffende verdragen niet meer in de EU-schatkist vloeien. Dan zal het alternatief zijn dat wij burgers extra zullen moeten bijdragen via de ‘normale’ belasting. Dat zal dus meer dan € 100 per capita kunnen zijn.

En dat is heel vervelend, want zoals u weet heeft prof. Olivier Blanchard, vroeger directeur bij het IMF en thans hoogleraar bij het MIT, een paar jaar geleden berekend dat het door belastingheffen uit de circulatie halen van geld een veel grotere negatieve multiplier heeft dan gedacht, hetgeen nog wordt versterkt in een kwakkelende economie, die aldus snel in een recessie kan belanden.)3

Geachte Mevrouw Malmström kunt u ons berekeningen van de Europese Commissie hieromtrent tonen?

Oh, die zijn er niet? Oh, en u zegt dat er wel twee landen zijn die een dergelijke studie hebben verricht nl Ierland en Tjechië. Helaas, dat is nou weer zo’n probleem van de EU, ik spreek geen 23 EU talen, en dus beperk ik me noodgedwongen tot de Engelstalige Ierse commentaren op het rapport, want dat rapport zelf lijkt op internet verdwenen.

Daar lees ik dat de Ieren met grote vreze die Vrijhandelsverdragen tegemoet gaan, want het zou wel eens kunnen zijn dat de grootschalige vleesproductie van de VS de Ierse boeren voor de zoveelste keer de diaspora injaagt. Over fiscaliteit spreekt dat rapport echter niet. )4

En, Mevrouw Malmström dan nog wat over die door u zo bejubelde economische voordelen voor ons burgers: om maar een voorbeeld te noemen: mensen kunnen maar één biefstuk per dag eten, en een vegetariër zal echt niet van zijn geloof vallen door lagere vleesprijzen  dus als producten goedkoper worden zal de vraag echt niet evenredig toenemen. En als U graag een Amerikaanse spijkerbroek wilt van een bepaald merk, dan maakt het niet uit of ie veertig of vijftig euro kost en zal  de ondernemer de prijsdaling dus niet doorbereken aan de consument doch zich juist verheugen over de extra winst vanwege die verdwenen invoerheffingen. Met andere woorden, de  toename van het handelsvolume (en dus de BTW opbrengst) is anders dan u denkt, helemaal niet zo zeker.

Maar wat veel erger is, mede door al die Vrijhandelsverdragen zullen de meeste trans-nationale bedrijven er in slagen hun winsten niet hier in Nederland of in een ander EU-land in de boeken te noteren, doch elders of nergens, zodat bedrijven in de toekomst niet méér doch mínder belasting zullen betalen.

En ook die verliespost zal worden afgewenteld op de burger, door hogere belastingen en verdere uitholling van onze sociale verworvenheden.  

Nicolette Geveke 

Naschrift: dit is een vrije weergave van de vraag die ik 19 november 2015 op een door de Nouvel Observateur georganiseerde conferentie stelde aan  EU-commissaris voor handel  Cecilia Malmström,  en haar  reactie.  

Ze zei overigens nog iets zeer verontrustends: “Eigenlijk moest ze (van wie?) niet meer zeggen dat ze uit Zweden komt, doch dat Zweden de regio van de EU is die ze het beste kent.”

Drie weken later op 8 december tijdens een conferentie over de EU begroting van de toekomst  gevraagd aan de Bulgaarse EU-begrotingscommissaris Kristalina Georgieva, hoe ze het deficit t.g.v. minder invoerrechten denkt te compenseren.

Haar antwoord: “Dat weten we nog niet, we zullen wel zien wat te zijner tijd het handigst is”.

Het adagium ‘regeren is vooruitzien’ is kennelijk verlaten. En in lijn met het vorenstaande:ook de negatieve fiscale effecten van de al ingevoerde vrijhandelsverdragen zoals het Schengenverdrag worden door de Bulgaarse EU commissaris schaamteloos onder het tapijt geveegd.

N.B. Overigens kan  het opheffen van invoerrechten voor veel ontwikkelingslanden nog extra kwalijk uitpakken: in veel landen zijn die invoerheffingen nl de enige redelijk functionerende belastingheffing, en dus een belangrijk deel van het staatsinkomen.

) 1. http://www.europa-nu.nl/id/vh9w9l2qtnwn/wat_kost_europa_ons

) 2. http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/infographics?ref=20141202IFG82334

) 3. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf

) 4. http://www.arc2020.eu/2015/03/ttip-very-negative-impacts-says-irish-farmers-association/

) 5. https://stop-ttip.org/nl/?noredirect=nl_NL

) 6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1425

Naschrift: oppositie tegen het TTP verdrag tussen VS en landen in Azië en Zuid-Amerika https://www.youtube.com/watch?v=AWXJJy_Tq-U&feature=youtu.be

 

 

This entry was posted in DEMOCRATIE, EU and tagged , , . Bookmark the permalink.