HET AZC ALS ‘AVONTURENPARK’ VOOR “WEES WELKOM” ZINGENDE VROUWEN

imagesWLFR1T1P   HET AZC ALS ‘AVONTURENPARK’

                                        VOOR “WEES WELKOM” ZINGENDE VROUWEN.

Zelden zijn nette huisvrouwen met zoveel verbazing bekeken als de dames in Apeldoorn die voor de asielzoekers een liedje hadden ingestudeerd.)1

Niet alleen Nederlanders, maar ook de doelgroep was verbaasd over deze Cold Turkey kennismaking met onze gefeminiseerde samenleving, zoals te zien is op het filmpje. )1.

De zangeressen en hun dansende dirigente lijken in een andere wereld te leven dan veel mede-burgers die  zich momenteel onzeker en verongelijkt  voelen vanwege de teloorgang van onze democratie, de continue daling van het besteedbaar inkomen, de maatschappelijke achteruitgang van de stedelijke middenklasse, de ongewenste mondialisering en het door elkaar schudden van de bevolking zodat de vertrouwde en gewenste territoriale cohesie vaak verdween,  de angst om hun baan te verliezen, de zorgen om  hoe de inkomenloze maanden tussen 65-jaar en de ontvangst van de AOW moeten worden overbrugd, en/of de vraag wie er later voor ze zal zorgen nu de bejaardenhuizen zijn opgedoekt. En zo  wordt de aankondiging van de komst van asielzoekers gevoeld als de zoveelste bedreiging van zekerheden en veelal ook als een kans om dit algemene onbehagen naar voren te brengen.

Maar er zijn uiteraard ook mensen die in een andere situatie verkeren, en die weinig notie hebben van de wanhoop van hun landgenoten: zij extrapoleren hun persoonlijke welvaart en welzijn op de rest van onze maatschappij en begrijpen niet waar anderen zo bezorgd om  zijn. Zij leven mentaal nog in de helaas teloorgegane veilige welvaartsstaat, waarin ieder zeker was van een fatsoenlijk inkomen, nagenoeg gratis onderwijs, optimale gezondheidszorg en een onbezorgde oude dag. De zangeressen leven kennelijk nog in dat welvaartsparadijs dat vroeger en in de toekomst alleen voor de rijken is weggelegd. Zulke mensen met een stress-loos leventje zoeken daarom georganiseerde of – voor de moedigen – individuele spanning in kicks door allerlei nutteloze activiteiten zoals luid gillend ronddraaien in de achtbaan of de python in het pretpark of in mini-varianten van Russische roulette zoals abseilen van de Euromast en parachutespringen.  Of ze verzinnen zelf iets ‘spannends’ zoals drugs of expres een beetje dom doen zoals sommige getrouwde vrouwen met niets omhanden: zij rijden b.v. met de auto met een halfvolle tank van Amsterdam naar Rotterdam om daar met een vriendin een museum te bezoeken, en dan is de kick dat ze misschien wel zonder benzine op de vluchtstrook belanden, en de Wegenwacht moeten bellen. Zo maak je nog eens wat mee. En dan heb je nadien ook nog een interessant verhaal voor de vriendinnen.

Het is geen toeval dat juist sinds het op stoom komen van de welvaartstaat in de psychologie veel aandacht wordt besteed aan de behoefte van de mens naar ‘spanning’ (sensation/excitement-seeking) )2.

Wellicht is er voor sommige vrouwen ook sprake van een vorm van ‘dark tourism’  ook wel ‘black-‘ of ‘thanatourism’ genoemd en dat verwant is aan het ‘ramptoerisme’.)3

Misschien moeten we het Apeldoornse koortje ook in dit licht zien: Ze weten dat die alleenstaande mannen niet altijd even keurig zijn, en juist de gedachten daaraan is in hun aangeharkte wereldje heerlijk opwindend.

Of ligt het toch helemaal anders?

De komst van een AZC is voor veel mensen de enige kans om (tijdelijk) een baan te vinden, of mee te doen als vrijwilliger, aan wie belastingvrij € 1500,- per jaar mag worden betaald, en aan iemand met een bijstandsinkomen € 764,-, dat betekent dus een fikse inkomensvergroting.

En dan is het best te begrijpen dat men dan maar enthousiast meezingt, want meedoen met de immigratie-industrie is tegenwoordig soms de laatste strohalm om een normaal inkomen te kunnen verdienen.

)1 https://www.youtube.com/watch?v=ylZqvNHRHzI

)2 http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=uhp_theses

)3 http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/scientists-in-focus/dbuda.pdf

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in SOCIALE COHESIE en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.