HET JOODS EUROPEES PARLEMENT, D’66 EN DE OEKRAÏNE

16 02 kaartje Oekraine  HET JOODS EUROPEES PARLEMENT, D’66 EN DE OEKRAÏNE

Nee, het Europees Parlement is niet Joods, maar sinds 16 februari 2012 huist in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel ook een Joods Parlement)1. Het bestaat uit 120 (nageaapt van de Knesseth) joods(on)gelovigen. De geachte afgevaardigden zijn niet alleen afkomstig uit de 28 EU-landen , maar uit heel Europa, dus alle landen die naar de mening van de Eurofiele federalisten in de nabije toekomst volwaardige medeleden zouden moeten worden van de EU, zoals ook de Raad van Europa met 47-lidstaten en acht waarnemers een voorportaal is voor het EU-lidmaatschap.

In die zin is het Joods Parlement niet anders dan alle andere pan-Europese organisaties die door de EU worden opgericht en/of gesubsidieerd in b.v. de culturele sector, om het zg. maatschappelijke middenveld of de ‘civil society’ en ‘civic society’ klaar te stomen tot promotor van toetreding tot de EU. Het gaat hier bovendien om het sluipenderwijs steeds verder optuigen van corporatisme, zoals dat ook binnenslands gebeurt in EU-land Hongarije. Wat moeten wij daarmee? Wij zijn in Nederland juist de laatste restjes fascistisch corporatisme aan het afbreken met de ontmanteling van de PBO’s.

De 120 leden van dat zg parlement, werden 15 december 2011 via internet gekozen door 400.000 van de plm. 3,5 miljoen joden in Europa. Via google is er wat informatie over te vinden, ondanks de kennelijke moeite die men doet publiciteit te vermijden.

De Nederlandse leden zijn momenteel: Nathan Moked (Secretaris van de Vereniging van Amsterdamse Portugese joden), Rachel Levy (een Nederlandse journaliste), Grigory Pasternak (een in de Oekraïne geboren schietkampioen)  en Joseph van den Bergh (internationaal zakenman).
In andere landen werden vaak beroemdheden gekozen zoals voetballer David Backam, filmregiseur Roman Polanski, modeontwerpster Diana von Fürstenberg en komiek Sacha Baron Cohen.
De Bulgaarse Europarlementariër Antonyia Parvanova. die net als onze VVD’ers en D’66 behoort tot de ‘Alliance of Liberals and Democrats for Europe’ (ALDE)-fractie, kan worden beschouwd als de ‘moeder’ van het ‘European Jewish Parliament’.

En dan rijst de vraag: Waar is onze scheiding van Kerk en Staat gebleven? Dat is toch een van de essentialia van onze maatschappij en een van de speerpunten van het liberalisme? De EU lijkt maar door te gaan met het overboord kieperen van onze waarden en verworvenheden.
Het is allemaal des te merkwaardiger omdat een fractiegenote van die Bulgaarse, nl. Sophie in ‘t Veld de lijsttrekster van D’66 voor de EP-verkiezingen op 22 mei en voorzitster van het ‘Platform for Securalism in Politics’ stelt dat religieuze organisaties juist veel te veel invloed hebben op de Europese Unie. Daarom is mw. In ‘t Veld een fanatiek bestrijdster van de naar haar mening alom aanwezige tentakels van het Katholicisme.)3
Terwijl toch juist onze gemeenschappelijke christelijke (lees: katholieke) wortels de eerste decennia van de EEG als een van de belangrijk paradigma’s van de EEG werd beschouwd. )4. En n.m.m. is het christendom inderdaad een belangrijke pijler van onze beschaving. Het is dus wel erg selectieve verontwaardiging van mw. In ‘t Veld, want zij zwijgt wel over dat Joodse Parlement en ze zwijgt ook over de snel toenemende invloed van het mohammedanisme.

Wat moeten de liberaal angehauchte kiezers op 22 mei? Die zg liberale partijen zijn op alle fronten hun ideologie kwijt. En wij hebben geen enkel idee wat de politieke hobby’s zijn van afgevaardigden uit b.v. Slovenië, Litouwen, Griekenland of Bulgarije, want we kunnen hun taal niet verstaan. En een stem op die partij is bovendien weinig waard, want ze zullen minder dan 15% scoren en dat is heel wat minder dan in ons land VVD en D’66.)5

Het Joods Parlement is overigens een satelliet van de in Brussels gevestigde Europese Joodse Unie)2, die in 2011 werd opgericht als verbindende structuur voor alle Joodse organisaties en gemeenschappen in heel Europa. De initiatiefnemers waren twee super-rijke Oekrainers: de oligarchen Vadim Rabinovich en Igor Kolomoisky.
Maar onlangs werd diezelfde Putin-hater en vroegere sponsor van Yulia Tymoshenko en thans van de UDAR-partij, Igor Kolomoisky benoemd tot leider van de regionale regering van Dnepropetrovsk, en is de website van de Europese Joodse Unie uit de lucht. 

Nicolette Geveke.

N.B.  Uiteraard wel gevraagd om reactie van Mw. Antonyia Parvanova en de ALDE-voorlichtingsdienst, maar een maand wachten en rappelleren lijkt me wel voldoende.
)1 ejp.eu
)2 eju.org
)3 deburen.eu/nl/programma/detail/de-religieuze-lobby-in-europa
)4 antoinebodar.nl/lezingen/150-afscheidscollege-universiteit-van-tilburg-16-xii-2011
)5 ‘Het Europees Parlement ondermijnt onze Democratie’ , polderland.wordpress.com/2013/12/28/l/

Naschrift: zie ook: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/05/rode_kaart_voor_hans_van_baalen.html#comments

http://www.cafeweltschmerz.nl/adjiedj-bakas-en-arno-wellens-deel-2-politiek-en-oostblokcriminelen/

This entry was posted in EU and tagged . Bookmark the permalink.