OOK VRIJ ENTREE VOOR 4 MILJOEN MOLDAVIËRS PER 1 JANUAR 2014

15 12 Transnistria Moldavie

OOK VRIJ ENTREE VOOR 4 MILJOEN MOLDAVIËRS PER 1 JANUARI 2014

Niet alleen 7 miljoen Bulgaren en 21 miljoen Roemenen, maar ook 4 miljoen Moldaviërs zullen per 1 januari 2014 kunnen profiteren van het vrije arbeidsverkeer in de Europese Unie.

Die slimme Moldaviërs zijn nl vanaf het moment dat bekend werd dat Roemenië lid zou worden van de EU begonnen met het aanvragen van de Roemeense nationaliteit. Dat is een prettige bron van inkomsten voor zowel de Roemeense overheid, corrupte ambtenaren als allerlei bemiddelaars, die worden ingeschakeld door Moldaviërs die al illegaal in de EU wonen.

De prijs voor de Roemeense nationaliteit is ongeveer 1500 € . Dat is voor velen meer dan een jaarsalaris. Dus reken maar dat ze gemotiveerd zijn om westwaarts te trekken. Inmiddels zou 71 % van de Moldaviërs de Roemeense nationaliteit hebben. En zouden circa 120.000 mensen al over een Roemeens paspoort beschikken, terwijl meer dan 80.000 inwoners volgens de Roemeense regering in afwachting zijn van goedkeuring van hun paspoortaanvraag. In een poging de stormloop in de hand te houden opende de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken op kosten van de belastingbetalers in de EU twee nieuwe Roemeense consulaten in de Moldavische provinciesteden Balti en Cahul.

Overigens hebben niet alle Moldaviërs de Roemeense nationaliteit nodig om in een EU-land te wonen, omdat een EU-onderdaan zijn gezin en eventueel afhankelijke familieleden zoals grootouders mee mag nemen.

Een identiteitskaart kost 140 €, dus meer dan een maandsalaris, en is neutraler dan een paspoort omdat daarin het jaar vermeld staat dat men de nationaliteit verwierf. Maar dat alles is veel goedkoper dan de 4000 € (drie jaarsalarissen) voor een illegale reis naar West Europa.

Primair gaat de Moldavische affiniteit uit naar de regio tussen Rome en Lissabon waar de taal voor hun enigszins te begrijpen is, maar gezien de zorgelijke economische situatie aldaar zullen ze ongetwijfeld ook noordelijker proberen om aan de slag te geraken. En dat is o.a. heel vervelend nieuws voor onze vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers en woningzoekenden.
En of het prettige buren en collega’s zullen zijn is nog maar de vraag: De helft van de bevolking is nog steeds openlijk communist, hetgeen niet echt strookt met onze maatschappij visie. En ook die Oost-Europese communisten hebben stemrecht bij onze Gemeenteraadsverkiezingen.

Moldavië was van 1918 tot 1944 een deel van Roemenië en werd daarna ingelijfd door de Sovjet Unie. Na de val van het communisme werd het in 1991 voor het eerst een zelfstandig land. In datzelfde jaar kende Roemenië de bevolking het recht toe te opteren voor de Roemeense nationaliteit. En in 2004 toen bekend werd dat Roemenië zou toetreden tot de EU, bezat volgens sommigen al 71% van de Moldaviërs tevens de Roemeense nationaliteit. Vaak met totaal valse gegevens en bv met namen of geboortedata van favoriete Sovjet communisten of romanfiguren. In maart dit jaar liep het gefraudeer zo uit de klauwen dat de Roemeense overheid eindelijk ingreep en 80 man oppakte.

Overigens zouden de Moldaviërs weinig op hebben met de Roemenen: ze vinden ze egoïstisch.

Moldavië is ongeveer zo groot als België en was in de Sovjet tijd een relatief welvarend landbouwgebied. De oostelijke regio Transnistrië, dat ongeveer de oppervlakte heeft van een Nederlandse provincie met plm een half miljoen inwoners heeft zich in 1991 afgesplitst. Transnistrië was in de Sovjet tijd een belangrijk industriegebied, met een van de grootste staalfabrieken in Europa. Gelukkig voor ons IJmuiden werkt hij nog maar voor 30%.

Maar dat zal niet lang meer duren, want de EU bemoeit zich ook daar met van alles en nog wat. En dat terwijl Transnistrië door geen enkel land in de wereld is erkend, zelfs niet door oosterbuur de Oekraïne. Wel wordt het bemoederd door Rusland dat er overigens niet aan grenst. Maar bijna alle inwoners zouden zich willen aansluiten bij Rusland. Dat komt de Russen goed uit, want hun eeuwenlange preoccupatie met (nabij gelegen) ijsvrije havens is uiteraard nog lang niet voorbij, maar anderzijds is Transnistrië ook een geliefd boevennest voor witwassers.

Morele normen en volkenrecht gelden dus kennelijk niet voor de EU en dus is het zg Autonomous Trade Preferences systeem dat de EU hanteert voor Moldavië ook gewoon van toepassing voor Transnistrië, zodat ze nagenoeg belastingvrij naar de EU kunnen exporteren, maar wij moeten door dat EU-verdrag daar wel import heffingen betalen als wij naar dat zogenaamde land exporteren. Overigens blijkt hieruit hoe onzinnig het argument is dat een land dat de EU zou verlaten mitsdien uitgesloten zou zijn van handelscontacten, -contracten of -preferenties. En bovendien is er ook niets mis met de economie en handelscontacten van de EFTA-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Op 29 november 2013 werd door de EU een associatieverdrag gesloten met Moldavië en Georgië, waarover minder in de krant stond dan over het voorlopig gecancelde verdrag met de Oekraïne. Tevens sloot men een nieuw handelsverdrag het DCFTA.

Overigens zijn ook Oekraïners al legaal in ons land. Buiten Hongarije wonen nl zo’n vier miljoen Hongaren in Servië, de Oekraïne en Roemenië. Die hebben allemaal recht op de Hongaarse nationaliteit en een EU-paspoort. In Brabant zijn via die sluipweg al jaren Roemeense aardbeienplukkers.

Volgens een recente peiling door Bureau De Hond voor de SP zijn 80% van de Nederlanders tegen de komst van Roemenen en Bulgaren. Dan rijst toch de vraag hoe het mogelijk is dat de EU en impliciet ook onze regering en parlement daar geen consequenties aan verbinden en tegen onze democratische wensen in toch maar doorgaan met nieuwe associatieverdragen als opstap tot nieuwe toetredingen. Hoe kan het dat we onze importheffingen, waar we dankzij de Rotterdamse haven prettig van profiteerden, niet alleen geheel kwijt zijn wegens de verplichte totale afdracht aan de EU, maar dat de EU ook door kwijtscheldingen via steeds nieuwe asymmetrische verdragen ons (in)direct nog meer van inkomsten berooft?

Nicolette Geveke.

Alle getallen zijn indicatief .

Gegevens mede ontleend aan journalismfund.eu (ex Fonds Pascal Decroos) voor transnationale onderzoeksjournalistiek.

This entry was posted in EU, SOCIALE COHESIE and tagged , , . Bookmark the permalink.