ENDEMISCHE CORRUPTIE IN DE EU – ‘OEMMA’

imagesNQW24O0EENDEMISCHE CORRUPTIE IN DE EU – ‘OEMMA’

door: Nicolette Geveke

We kennen allemaal de fraude verhalen van Europese subsidieontvangers, maar ook in de Europese instellingen zelf tiert de corruptie welig.
Er heerst een mentaliteit van: je moet het spel meespelen, of weggaan. En als de EC het EP met rust laat, laat het EP de EC met rust.
De omstandigheid dat veel mensen zich maar al te zeer bewust zijn dat hun salaris ver boven de marktprijs ligt, zowel qua hoogte als door te hoge inschaling, maakt mensen wat gewilliger om regelmatig even de andere kant op te kijken.
DE EC
Nu dacht u dat na Van Buitenens onthullingen in 1999 over corruptie, het vervolgens aftreden van de Commissie de trap van bovenaf werd schoongeveegd. Nee hoor, niets daarvan: er werd zelfs niet goed geveegd op de bovenste trede.
De Britse socialistische Eu commissaris Neil Kinnock mocht blijven omdat hij niet corrupt zou zijn. Hij ging zich bezig houden met de reorganisatie van de administratie en realiseerde lagere salarissen voor nieuwe ambtenaren. Maar hij kende zichzelf ten onrechte bovenop zijn ‘normale’ salaris van E 19.000, per maand een extra salarisverhoging toe van 20%, via een regeling die alleen bedoeld is ter ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen die er twee huishoudens op na houden, terwijl hij toch al overbetaald werd met o.a. een auto-met-chauffeur en jaarlijkse toelages van E 7000 voor entertainment en E 24.000 voor de werkster.
Voor transport en later justitie trad de Fransman Jacques Barrot aan, die eerder was veroordeeld tot 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het misbruiken van 2 miljoen Euro overheidsgeld t.b.v. zijn eigen partij
EC voorzitter Barroso bracht in 2005 een weekje door op het jacht van de Griekse miljardair Spiro Latsis, en een maand later stemde de EC in met staatssteun van 10,3 miljoen E aan die reder.
En niet te vergeten: Neelie Kroes van de VVD en haar criminele vriendje Paarlberg en diens nog veel criminelere vriendje Holleeder.
En in hoeverre zijn oud-commissarissen geloofwaardig als ze nog drie jaar voor 65 % op de Eu loonlijst staan na hun aftreden zelfs als ze inmiddels minister zijn in hun thuisland zoals de Italiaan Franco Frattini, of president zijn in een land waar de levensstandaard een derde is van die van ons, zoals de Lithouwse mw Dalia Grybauskaite.?
MARTHA ANDREASEN
In januari 2002 werd Martha Andreasen aangesteld als Chief Accountant van de EC.
Dat was de eerste keer dat een professionele accountant die positie bekleedde.
Maar dat zou niet lang duren: want na 4 maanden werd ze al voor anderhalf jaar geschorst en later ontslagen.
Inmiddels is Mevrouw Andreasen lid van het Europese Parlement voor UKIP, de partij van Nigel Farage, en tracht ze zo de endemische corruptie te bestrijden en de lijken uit de kast te halen. Dat valt niet mee want de meeste leden van de financiele commissie in het EP zitten er niet omdat ze verstand van financien hebben, maar omdat parlementariers met scherpere ellebogen in de prettige buitenland- en ontwikkelijngshulp commissies zitten met glamoureuze buitenlandse reisjes-met-veel-onkosten-vergoeding.
BOEKHOUD CHAOS
Al snel bleek dat de hele boekhouding in de 60’er jaren was blijven steken, met aan het hoofd een Fransman die eigenlijk überhaupt het nut van boekhouden niet inzag en dus ook geen ambitie had tot verbetering.
Ook bleek het gangbare systeem van dubbelboekhouden: het noteren van zowel geldstromen als van goederen/diensten nagenoeg onbekend.
Bovendien veranderden bijna dagelijks de code nummers en kon iedereen op de spreadsheets veranderingen aanbrengen zonder een spoor na te laten.
De directeuren hadden de neiging het personeel bezig te houden met details, zodat de grote zaken stiekem achter de schermen konden worden bekokstoofd.
De meeste sub-boekhoudingen waren niet compatibel met de rest van het ‘systeem’.
90 % van de uitgaven werd niet centraal gecontroleerd, maar door de betreffende DG die het geld had gedistribueerd: dat is alsof een particulier voor de bank mag bijhouden hoeveel hij nog moet terugbetalen van zijn lening of hypotheek
Andreasens taak was o.m. het goedkeuren van oncontroleerbare betalingen.
Een lichtpuntje was dat de Europese Rekenkamer vanwege alle chaos al 6 jaar weigerde hun handtekening te zetten.
GESJOEMEL
Haar werd wijs gemaakt dat haar voorganger was overleden, maar reeds een week later ontmoette ze hem op een vergadering. Om niet nader vermeldde reden wilde hij de jaarstukken waarvoor hij verantwoordelijk was geweest niet tekenen. En Andreasen vond dat uiteraard ook niet haar taak en weigerde ook omdat bv tussen het eindbedrag van het jaar 2000 en 1 jan. 2001 een ‘onverklaarbaar’ verschil was van 130 miljoen Euro. Dat werd gewoon zo gepubliceerd, en niemand viel het op, of niemand viel erover dat op Oudejaarsnacht 130 miljoen belasting geld gewoon was weggegeven als lening en was afgeboekt.

Alleen bij het separaat geadministreerde Europees Ontwikkelingsfonds, waarin niet alle landen participeren, leek alles redelijk op orde. Maar juist dat moest van de DG worden geintegreerd in het grote chaotische systeem.

Ze constateert dat de hele financiële administratie een zootje is en stelt o.m. voor om een software pakket aan te schaffen om e.e.a. transparant te maken. Dan ontdekt ze dat die software al jaren in huis is, maar dat DG’s en SG’s zich tegen installatie verzetten.
Van de Groene Commissaris voor Begrotingszaken de Duitse oud-minister Michaele Schreyer krijgt ze weinig steun: Die is weliswaar hoogopgeleid en goed willend, maar heeft slechts rudimentaire kennis van Engels en Frans en kan dus niet zelfstandig functioneren en is afhankelijk van en wordt gemanipuleerd door haar kabinetschef die stukken achterhoudt cq herschrijft, zodat bv een tekort van 15 miljoen wordt veranderd in ‘slechts’ 5 miljoen. Of expres een rapport laat opstellen in een ‘verkeerde’ taal. En als het haar allemaal te veel wordt gaat deze excuus Truus huilen.

In de Eu is een systeem gecreëerd waarin niemand verantwoording kan of hoeft af te leggen. En waar de relatie tussen het beschikbare geld en de betaling ervan door de nationale staten dus de burgers geabstraheerd is.

BEDREIGING
Dan beginnen ook de bedreigingen aan Andreasen: ‘als je niet meewerkt moet je vertrekken’, ‘beroepsethiek van accountants is niet relevant’. En minder subtiel door een kabinetschef: ‘we kunnen je kapot maken’.
Het kwam niet bij ze op dat er mensen bestaan voor wie cronyisme een gruwel is en voor wie normbesef wel boven het privé gewin gaat.
Inmiddels maakt haar telefoon rare geluiden en blijkt te worden afgeluisterd. Op weg naar huis wordt ze in het stadspark regelmatig intimiderend gevolgd. Precies zoals eerder Van Buitenen door vreemde figuren werd geschaduwd. Ook haar secretaresse werkt voor de onzichtbare tegenpartij en bespioneert haar en brieft adressen van privéafspraken door.
JURIDISCH
Als ze zich ten einde raad direct wendt tot haar Commissaris en het EP, waar alleen de UKIP c.s. geinteresseerd zijn, wordt ze geschorst en is ze feitelijk haar baan kwijt, en kan het gesjoemel gewoon voortduren.
Zoals niet ongebruikelijk bij ontslagprocedures doet ook werkgever Eu alle moeite om haar tegen te werken gedurende de juridisch procedure. Veel erger is dat het bijna onmogelijk is een advocaat te vinden, hetgeen enigszins vergelijkbaar is met de situatie in ons land waar weinig bekwame advocaten bereid zijn tegen de overheid of een woningbouw corporatie te procederen.
Haar advocaat blijkt een klungelaar die wellicht ook expres klungelt omdat hij onder druk is gezet, en als ze van hem af wil weigert hij de stukken terug te geven, en mag ze op zijn kantoor enkele kopieën maken van haar eigen documenten.
In de Eu rechtszaal in Luxemburg waar personeelsaangelegenheden worden behandeld, blijkt hoezeer de Eu een misfit is: de klager mag dan weliswaar zijn eigen taal kiezen i.c. Frans, maar het wordt niet duidelijk of behalve de Belgische voorzitter de rechters uit Finland en Polen er ook maar een woord van hebben begrepen. Waarschijnlijk niet want gedurende de zitting zitten ze andere dingen te doen, en als ze hun stem laten horen zijn het vooraf geprepareerde opgelezen vraagjes.
De juridische procedures vieren momenteel hun 10-jarig jubileum.
JULES MUIS
De Nederlander Jules Muis, die eerder de taak had de financiele chaos bij de Wereldbank op te ruimen, was zes jaar vice-president van de Europese Rekenkamer en de enige die Andreasen inhoudelijk en openlijk steun verleende. Hij schreef ook een zeer kritisch rapport over de incompetentie van EC en het personeel. Helaas voor haar en helaas voor de belastingbetalers keerde hij heel erg plotseling terug naar Washington.

PAUL VAN BUITENEN
Na de démarches van Paul van Buitenen werd niet alleen de toenmalige EC tot aftreden gedwongen, maar ook werd in 1999 een nieuwe intern fraude organisatie OLAF opgericht, en kwam er een regeling voor klokkeluiders, maar die hebben zich niet gemeld, want al het ongemak en een schoon geweten staan kennelijk niet in verhouding tot de goudgerande financiële toekomst voor ja-knikkers. OLAF boekt wel succes bij het opsporen van fraude bij geldontvangende organisaties, maar krijgt vooralsnog geen poot aan de grond binnen de Eu-administratie.
Van Buitenen zout spijt hebben van zijn actie vanwege de psychische gevolgen voor hem zelf en zijn naasten. Toch zette hij door en kwam in 2001 nog met een dossier met nieuwe fraudes als vervolg op de frauduleuze activiteiten bij het DG onderwijs.
HANS-MARTIN TILLACK
Stern Onderzoeksjournalist Tillack publiceerde in 2004 over corruptie bij Eurostat waar cijfermateriaal verkocht werd ten eigen bate. Hij gaf ook af op het niet goed functionerende OLAF. Daarom gaven die opdracht aan de Brusselse politie om zijn huis, documenten en computer te doorzoeken. Daarmee liet de Brusselse politie zich choquerend gebruiken door de Eu.
Na drie jaar procederen gesteund door de internationale journalistenbond moest Belgie een schadevergoeding van E 10.000, betalen voor schending van de persvrijheid en E 30.000 als schadevergoeding voor proceskosten.
DE EU-‘OEMMA’
Nog verontrustender dan de arrestatie door de aan de Eu-leiband lopende Brusselse politie is n.m.m. dat Tillack zich geroepen voelde uit te spreken dat hij helemaal niet anti-Eu of anti-federalisme is.
Dat is toch niet normaal? Een journalist die schrijft over fraude bij de bank van het Vaticaan legt toch ook geen verklaring af dat hij het kapitalisme onderschrijft en dagelijks het Credo en het Onze Vader opzegt? Maar Tillack heeft het goed begrepen: wie zich in het Brusselse niet bekent tot de Eu-Oemma is een outcast en kan zijn carrière vergeten.

STANDPUNTEN UKIP
De Eurosceptische United Kingdom Independence Party, waarvoor Andreasen thans in het EP zit, is een afsplitsing van de Conservatieve partij. Bekend zijn vooral de welbespraakte EP’er Niger Farage en ‘Lord’ Pearson, die in de Koude Oorlog Russische dissidenten financieel steunde en Alexandr Soltjenitsyn van onderdak voorzag. En bewerkstelligde dat Wilders zijn film Fitna in het Hogerhuis kon vertonen.
In het EP zit UKIP in de zelfde EDF (Europe for Freedom and Democracy) fractie als onze SGP. Partijen moeten zich in multinationale fracties groeperen anders hebben ze geen invloed. En ook zo wordt de natiestaat onderuit gehaald, en worden duidelijke standpunten door compromissen verwaterd en kan de Eu-trein ongehinderd doorrijden.
Anti-Eu bezwaren van UKIP zijn o.a. :
Hoewel de handel van GB met andere Eu landen slechts 9 % van het BNP bedraagt, worden de kosten voor nieuwe wetgeving voor 72 % veroorzaakt door Eu wetgeving en bemoeit de Eu zich implicite met de andere 91 % van het BNP.
In COREPER, de vergadering van de Permanente Vertegenwoordigers (soort ambassadeurs) bij de Eu, waar door de EC bedachte wetgeving in het geheim in een ondoorzichtige consensus kan worden geamendeerd alvorens en vaak in plaats van in de Raad van Ministers te worden besproken en daar heeft Groot-Brittannie overigens slechts 8 % van de stemmen (en wij 4 %).
De grootste beleidspunten van de Eu: visserij en landbouw zijn een volledige mislukking.
Groot Brittannië moet niet worden vertegenwoordigd door diplomaten uit andere landen zoals Roemenië, maar door haar eigen ambtenaren.
Er is in de Eu een systeem gecreëerd waar niemand verantwoording hoeft af te leggen.
En uiteraard waren ze ‘not amused’ over het ontslag van de Britse Eu-ambtenaar de econoom Bernard Connolly wegens diens boek ‘The rotten heart of Europe, the dirty war for Europe’s money’, over gelieg door de EC over de monetaire unie ERM

VOORBEELDEN EXTERNE CORRUPTIE
Griekse schapenboeren, die leven van Eu-vergoedingen voor beweerdelijk door wolven opgegeten schapen.
De Spaanse vlasboeren wier areaal van 186 ha werd vergroot tot 91.000 ha dat is een toename van 50.000% in 5 jaar van wege de Eu subsidies. Of misschien waren het minder feitelijke hectares, want er werden op papier ook wel meters verward met centimeters. Vanwege de slechte kwaliteit was het vlas evenwel niet geschikt voor linnen. Toen de Spaanse overheid ging controleren vlogen toevallig in een week zeven bedrijven in de fik. De voorlichter van de landbouw minister de Loyola de Palacio, de latere vice-voorzitter van de EC, praatte het goed met “er wordt zoveel verspild, de taak van de minister is slechts om de belangen van onze boeren te behartigen”.
De Luxemburgse landbouwers die t.b.v. de Eu subsidie hun boerderij stukken groter fantaseren, zodat het landbouw areaal van Luxemburg op papier groter is dan het land zelf.
In 2003 ontdekte de rekenkamer dat 50 % van de zogende koeien in Portugal niet bestonden.
De Britse vissers die geen ondernemer meer zijn doch hun visvangst op papier geheel hebben aangepast aan Eu subsidies en continue saneringsbijdragen en eigenlijk door de Eu regelgeving tot valsheid in geschrifte werden verleid.
En daar gaat het om: de Eu is een structuur waar sjoemelen nodig lijkt om financieel te overleven. Maar leugens maken mensen chantabel. En dat kan leiden tot een maffia-achtige setting.

MORAAL
Als fraude zo endemisch is, dus ‘normaal’ in de betekenis van veel voorkomend, dan is het vaak maar een kleine stap tot ‘normaal’ in de betekenis van volgens de normen. En als de Eu doorgaat met territoriale expansie en interne machtsursupatie, dan zal het niet lang duren voor ook Nederland wordt meegesleurd in een tsunami van corruptie.

Nicolette Geveke.
=============================
Gegevens mede ontleend aan een lezing door Martha Andreasen, lid van EU-parlement voor de Britse UKIP-partij en haar boek ‘Brussels laid bare’.
Zie ook UKIP filmpje over o.a. het mislukte landbouw- en visserijbeleid, en de sjoemelende Hollanders die landbouw subsidies incasseren voor een ijsclub, een voetbalclub en voor Schiphol.!
http://www.martaandreasen.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in EU en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.