VERELITESERING EN DICTATUUR

15 12 722px-Charlotte_children_brothers1771-72      VERELITESERING EN DICTATUUR

Een totalitaire staat heeft een bestuurselite nodig. De vraag is of de constatering dat die verelitesering in zowel ons land op lokaal en nationaal niveau als ook internationaal al flink op weg is een wegbereider, een symptoom of een laatste waarschuwing is.
LOKALE ELITE
Op lokaal niveau is in Nederland, anders dan in cliëntelistische landen en landen met een districtenstelsel, de politicus tegenwoordig in de praktijk niet meer afhankelijk van zijn achterban in Kerk, vakbond, wijk of politieke partij: het aantal leden van de politieke partijen loopt steeds verder terug, en als het zo uitkomt worden leden – vooral als er een etnisch aspect aan de orde is – overal buiten gehouden. Op lokaal niveau doet het er steeds minder toe wie er op de lijst staat want het is de landelijke voorzitter (b.v. bij de PVV) of minister die als stemmen-trekpaard fungeert; en bij het CDA en vooral diens voorgangers is de verandering nog groter: nog maar een generatie geleden fungeerden die partijen als een sjasliekpen die alle geledingen van de maatschappij omvatte. Vroeger waren er in veel dorpen, provincies en waterschappen politieke functies die door steeds nieuwe generaties van dezelfde familie werden vervuld. Datzelfde gebeurde bij sommige vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen, maar ook bij de ambachtelijke beroepen zoals de loodgieter. Dat had als voordeel: ambtsdragers wilden de boel zo goed mogelijk achterlaten zodat zoonlief zonder problemen een mooie carrière had. Maar tegenwoordig zijn veel politici en andere ambtsdragers vooral gepreoccupeerd met de eigen carrière onder het motto après moi le déluge. De pendant is dat lokale politici ook in eigen stad of dorp los gezogen zijn van hun medeburgers en zelfs van hun achterban en bij bv een lokale sportwedstrijd of ander evenement mengen ze zich niet meer tussen de andere burgers maar spreken voor de zoveelste keer die week met een select gezelschap van naar overheidsopdrachten vlassende ondernemers, collega politici van andere partijen en andere incrowd notabelen in hun witte partytent, bewaakt door V-mannen met oortjes, alsof het om een gevaarlijk quarantainegebied gaat.
NATIONALE ELITE
Dit verschijnsel zien we ook op nationaal niveau waar de diverse ooit zo verfoeide old boys netwerken van de oude elite inmiddels zijn vervangen door een groot netwerk van job-hopende parvenu’s, wachtgeldtrekkende uitgerangeerde politici en graaiende toezichthouders die – juridisch gesproken geen contract hebben met een resultaatsverplichting, doch slechts met een oncontroleerbare en dus vrijblijvende inspanningsverplichting – door toedoen van de Eu en het daar door gepromote neo-liberalisme scholen, ziekenhuizen, waterleidingbedrijven enz. moeten controleren, taken die vroeger gewoon door de gemeenteraad werden gedaan, want die waren toen ook nog niet verplicht hele conglomeraten van dorpen of steden met boze inwoners van geannexeerde dorpen te managen.
INTERNATIONALE VERELITESERING
En dan is er die merkwaardige internationale verelitesering, waar men zich spiegelt aan elkaar, waar men op dienstreizen steeds meer door de belastingbetaler betaalde luxe eist die in schril contrast staat tot de kommervolle omstandigheden van de burger voor wie men veinst zich in te spannen. En dat gebeurt niet alleen op het niveau van de top van de bestuurlijke elite op de Bilderberg-achtige bijeenkomsten maar eveneens op allerlei congressen van NGO’s zoals voor ontwikkelingshulp of milieu. Ook al die vaak door de EU en bv de Postcodeloterij gesubsidieerde actiegroepen hebben het luxe leven van beroepsmatig de dagen vullen met reizen en congresseren ontdekt.
DERDE WERELD
Het is menselijkerwijs begrijpelijk, doch wel zeer kwalijk is dat die attitude wordt overgenomen door mensen uit de Derde Wereld. In plaats dat intellectuelen en managers in hun eigen land blijven om dat op te bouwen, en voor mijn part om zelf rijk te worden, verdoen ze hun tijd in dit nutteloze reis-circus, als ze al niet door zo’n westerse NGO=actiegroep worden ‘weggekocht’om als een exotische excuus-Truus hun Europees kantoor te sieren.
Al die vergadertijgers raken steeds verder verwijderd van de normale mensen maatschappij. En juist voor mensen die hierdoor een maatschappelijke stijger zijn is dat een immateriële weelde waar men niet mee om kan gaan. En de zegswijs ‘Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet’, is maar al te vaak van toepassing.

ELITE KINDEREN
En dan nog de meest verontrustende verelitesering : Dat zijn de tienduizen kinderen van expats die op internationale scholen zitten en geheel in dat welvarende expatwereldje leven, en te ‘goed’ zijn om normaal met het openbaar vervoer of de fiets naar school te gaan, maar in een speciale bus van huis naar school worden getransporteerd. (De B.R.D. is overigens begonnen deze waanzin te beperken). Dat beschermd vervoer in sommige derdewereldlanden verstandig is, impliceert niet dat dat normaal is voor een kind in Den Haag of Brussel.
Dit soort kinderen krijgt een zeer merkwaardige en foute kijk op de wereld, want die paar jaar studeren aan een universiteit is voor de meesten slechts een mini venstertje op de echte wereld. Bovendien studeren dit soort jongelui vooral Europese studies, waar de opdrachten en scripties dienen te gaan over verbetering en versnelling van de ever closer union. Waarna ze weer snel terugkeren naar hun beschermde expat-wereldje via een stageplaats en vervolgens een baan bij bv de Eu. Hoewel deze wereldvreemde jongelui geen notie hebben hoe normale mensen leven, krijgen ze wel de macht om direct het leven van een half miljard mensen te beïnvloeden en indirect dat van miljoenen meer die in de derde wereld de speelbal zijn van beslissingen van de Eu.
REGENTEN
Elitisering is niet nieuw. Berucht zijn onze 18de eeuwse regenten, die dan ook het veld moesten ruimen toen de Fransen en de patriotten de macht overnamen.
Maar een groot verschil tussen de nieuwe-elite en die van een halve eeuw geleden en daarvoor is dat die mensen nog gewoon in het alledaagse leven contact hadden met alle geledingen van de maatschappij: in de Kerk, de politiek, maar vooral ook met het eigen personeel. Het was nog niet zo lang geleden niet ongewoon dat juist adellijke en rijke jongelingen plat spraken, omdat ze omgingen met de kinderen van pachters, huis- en stalpersoneel.
STEDELIJKE MIDDENKLASSE
Daar komt nog bij dat in onze steden een deel van de stabiliserende middenklasse aan het verdwijnen is: ofwel door sociale stijging, ofwel door terug te vallen naar de klasse van de los-arbeiders en de werklozen, omdat fatsoenlijke banen zoals postbode worden opgeheven t.b.v. het economisch gewin en het opkopen van postbezorgingsbedrijven elders in de wereld.
En zo verdwijnt niet alleen de structuur van onze maatschappij maar vooral ook het potentiele tegengewicht tegen de macht usurperende bestuurselite, die ons degradeert tot marionetten.
Een groot verschil met de incompetente Hollandse regenten uit de 18de eeuw is, dat die geen staatskapitalisme wilden invoeren.
SOVJET UNIE EN NAZI-DUITSLAND
Als ik me de colleges van professor Karel van ’t Reve goed herinner, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat onze door zelfverelitesering ontstane bestuurlijke kaste steeds meer lijkt op de nomenclatoera in de vroegere communistische Sovjet Unie, en dat ze optimaal weten te profiteren van de door de Eu geboden kansen in het nieuwe Eu-staatskapitalisme, zoals indertijd de apparatsjiks en de partijbonzen in de communistische landen.
Mensen die zich zorgen maken over de toenemende beperking van onze privacy zoals door het gebruik van CCTV zeggen wel eens dat de moderne tijd 70 jaar geleden is aangebroken met de Holocaust. Dat was de eerste keer dat er geen persoonlijke relatie meer was tussen daders en slachtoffers en dat het systematisch contact tussen regeerders en volk was verbroken.

Nicolette Geveke.

Advertisements
This entry was posted in DEMOCRATIE, SOCIALE COHESIE and tagged , . Bookmark the permalink.