DOOFSTOMME HONGAAR ÁDÁM KÓSA: EEN VAN DE BESTE EU PARLEMENTARIERS VAN 2013 ?

        Ádam KOSA - 8th Parliamentary term  DOOFSTOMME HONGAAR ÁDÁM  KÓSA: 

                     EEN VAN DE BESTE EU PARLEMENTARIERS VAN 2013?                                 

De  doofstomme Ádám Kósa, zoon van eveneens doofstomme ouders, was al vroeg actief als bestuurslid in allerlei gehandicapten organisaties, en werd jurist met hulp van de collegedictaten van zijn studiegenoten.

Dus pet af, een diepe buiging en een mooie lauwerkrans!

Maar het optreden in de rechtszaal als advocaat was geen succes , daarom werd Ádám Kósa Europarlementariër voor de grootste Hongaars politieke partij Fidesz, die zich volgens Wikipedia “profileert als een strak geleide, activistische beweging voor alle christelijk en nationaal voelende Hongaren” met 14 man vertegenwoordigd in de fractie van de Europese Volkspartij, waartoe ook de vijf Nederlandse CDA’ers behoren. Daar houdt hij zich onder meer bezig met gehandicaptenbeleid en Japan, zodat er ook intercontinentaal wat valt te reizen.  

BxlConnect.com )1 stelde de laureaat een aantal vragen waarvan de volgende alinea een vrije bewerking is:

“Toen Kósa in 2009 werd gekozen bleek niemand in het Europees Parlement ervan op de hoogte dat de Eu zelf een van de ondertekenaars is van de VN conventie van de rechten van gehandicapten, waardoor ze wettelijk verplicht zijn hem te voorzien van een gebarentaal tolk. Hij was verbaasd dat men ook niet wist dat gebarentaal niet universeel is doch in ieder land anders, zodat een bv een Belgische gebarentaal tolk voor hem niet is te begrijpen. Daarom komen er iedere week twee tolken over uit Hongarije om hem bij te staan in Brussel of Straatsburg. Die reis en verblijfskosten worden betaald door het EP  en het salaris uit het budget voor zg persoonlijke assistenten. Nog handiger zou zijn als vergaderingen altijd simultaan zouden worden ‘ondertiteld’, maar er zijn maar weinig vertalers die dat kunnen en daarom wordt het nog weinig toegepast.” 

Het komt er dus op neer dat iedere week twee Hongaren een snoepreisje maken van Hongarije naar Brussel of Straatsburg mede op kosten van de de eindjes aan elkaar knopende Nederlander. 

En wat vinden de Hongaren zelf van hun bijzondere volksvertegenwoordiger?

Helaas, daar is voor ons weinig zicht op te krijgen. Want in de EU spreken en verstaan minder dan 5 % van de mensen Hongaars. En zelfs via de tovenaar van Google Translation komen we als Nederlander niet veel verder. 

En dat is nu precies een van de onoplosbare problemen van de Vielvölkerstaat Eu: we verstaan elkaar niet.

En zo zijn we in de Eu inmiddels allemaal een beetje de doofstomme Ádám Kósa geworden.

En ook daarom is de Eu dus geen democratie zoals wij Nederlanders gewend zijn en wensen.

Nicolette Geveke.

)1 http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/mep-awards-2013-winners-announced/#.UvNhR8hgXIU

Naschrift:  Ádám Kósa werd in 2014 herkozen.

In 2014 werd ook de doofstomme Belgische juriste Helga Stevens via het NVA lid van de ECH groep in het EP .

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in EU and tagged . Bookmark the permalink.